Rendeletek

Ajka város Önkormányzatának hatályos rendeleteit egységes szerkezetben az alábbi táblázat tartalmazza. Az egységes szerkezetben nem található rendeletek a táblázat alatt tekinthetők meg.

A rendeletek a Nemzeti Jogszabálytár honlapján is megtalálhatók:
www.njt.hu


Ajka Város Önkormányzatának hatályos rendeletei
Utolsó frissítés: 2023. november 28.

Rendelet száma Tárgya Kihirdetés ideje
1/2024.(II.14.)
Mellékletek…
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről 2024. (II.14.)
31/2023.(XI.27.) Az idegenforgalmi adóról 2023. (XI.27.)
28/2023.(X.28.) Változtatási tilalom elrendeléséről 2023. (X.28.)
26/2023.(IX.27.)
Mellékletek…
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 2023. (IX.27.)
12/2023.(IV.21.)
Mellékletek…
A 2022. évi zárszámadásról 2023. (IV.21.)
5/2023.(II.15.)
Mellékletek…
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 2023. (II.15.)
4/2023.(I.20.) Az avar és kerti hulladék égetéséről 2023. (I.20.)
37/2022.(XI.24.) Változtatási tilalom megszüntetéséről 2022. (XI.24.)
36/2022.(XI.24.) A veszélyhelyzet időtartama alatt a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról 2022. (XI.24.)
35/2022.(XI.24.)
Mellékletek…
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 2022. (XI.24.)
6/2022.(II.15.) A közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséről 2022. (II.15.)
3/2022.(II.15.)
Mellékletek…
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 2022. (II.15.)
2/2022.(I.28.) A Pannon Egyetem nappali felsőfokú szakképzésére, alap-, mesterképzésére felvételt nyert hallgatók ösztöndíjáról 2022. (I.28.)
22/2021.(X.30.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2021. (X.30.)
20/2021.(IX.28.) Változtatási tilalom elrendeléséről 2021. (IX.28.)
18/2021.(IX.28.) Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról 2021. (IX.28.)
11/2021.(III.05.) A maszk viselésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 2021. (III.05.)
6/2021.(II.12.)
Mellékletek…
Magántulajdonban álló ingatlanok külső felújításának támogatásáról 2021. (II.12.)
45/2020.(XII.07.) A Lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról 2020. (XII.07.)
21/2020.(VIII.19.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 2020. (VIII.19.)
11/2020.(IV.2.) Ajka Város Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati rendelete önkormányzati rendeletek megerősítéséről és önkormányzati rendelet rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 2020. (IV.2.)
32/2019.(X.25.) A képviselők tiszteletdíjáról 2019.(X.25.)
11/2019.(III.11.) „Hello Ajka! Itt a Holnap” ösztöndíjprogram 2019.(III.11.)
10/2019.(III.11.) A foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási program 2019.(III.11.)
18/2018.(XI.22.) Az építményadóról 2018.(XI.22.)
4/2018.(IV.23.) A településkép védelméről 2018.(IV.23.)
26/2017.(XI.29.) Közszolgálati tisztviselők napja 2017.(XI.29.)
12/2017.(V.22.) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről 2017.(V.22.)
11/2017.(V.31.) Az önkormányzati adók elektronikus benyújtásáról 2017.(V.31.)
10/2017.(V.24.) A partnerségi egyeztetés szabályairól 2017.(V.24.)
17/2016.(XI.10.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről 2016.(XI.10.)
14/2016.(X.4.) A járművek elhelyezéséről 2016.(X.4.)
25/2015.(XI.30.) A telekadóról 2015.(XI.30.)
22/2015.(IX.10.) A talajterhelési díjról 2015.(IX.10.)
20/2015.(VII.23.) „Ajka” helységnév használatáról 2015.(VII.23.)
16/2015.(V.4.) Közterületek használatáról 2015.(V.4.)
15/2015.(V.4.) A lakó-, és egyéb épületek, építmények felújításának, korszerűsítésének támogatásáról 2015.(V.4.)
14/2015.(V.4.) Közösségi együttélés szabályairól 2015.(V.4.)
9/2015.(III.26.) Egyes kitüntetések alapításáról 2015.(III.26.)
5/2015.(II.27.) A szociális igazgatásról 2015. (II.27.)
3/2015.(II.06.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 2015. (II.06.)
35/2014.(XI.12.) A Köztisztviselők egyes juttatásairól 2014. (XII.30.)
34/2014.(XI.12.) A vállalkozások támogatásáról 2014. (XII.30.)
33/2014.(XII.23.) Ajka-padragkút új városrész létrehozását érintő ingatlanok változtatási tilalmának elrendeléséről 2014. (XII.23.)
30/2014.(XI.12.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról 2014. (XI.13.)
28/2014.(XI.12.) Magánszemélyek kommunális adójáról 2014. (XI.18.)
25/2014.(XI.12.) A helyi iparűzési adóról 2014. (XI.12.)
20/2014.(IX.15.) Közterületek elnevezéséről 2014. (IX.15.)
11/2014.(III.18.) Művészeti ösztöndíjról 2014. (III.18.)
10/2014.(III.18.) Sportolók ösztöndíjáról 2014. (III.18.)
9/2014.(III.18.) Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja 2014. (III.18.)
8/2014.(III.18.) Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja 2014. (III.18.)
2/2014.(III.4.) Az „Ajka” helységnév, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról 2014. (III.4.)
29/2013.(XII.16.) Szociális és gyermekjóléti ellátásokról 2013. (XII.16.)
27/2013.(XII.16.) A temetőkről és a temetkezésekről 2013. (XII.16.)
17/2012.(VI.12.) Telekvásárlók támogatásáról 2012. (VI.12.)
4/2012.(II.29.) Távhőszolgáltatásról szóló rendelet 2012. (II.29)
3/2012.(II.29.) Vízdíjról szóló rendelet 2012. (II.29)
26/2011.(XII.2.) Az önkormányzati rendeletek társadalmi előkészítésében való társadalmi részvételéről 2011. (XII.2.)
21/2011.(IX.13.) Az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési és tandíjáról 2011. (IX.13.)
26/2009.(VI.30.) Az „50 Éves Ajka Városért” kitüntetés alapításáról és adományozásáról 2009. (VI.30.)
5/2009. (II.16.) Luxusadó hatályon kívül helyezéséről 2009. (II.16.)
31/2008.(XII.22.) Városi Strand és Uszoda valamint Kemping szolgáltatási díjairól 2008. (XII.22.)
1/2008.(I.22.) Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportedzők ösztöndíjáról 2008. (I.22.)
34/2006.(XI.28.) Fekete István Irodalmi Díj alapításáról és adományozásának rendjéről 2006. (XI.28.)
25/2006.(VIII.31.) Az általános forgalmi adó változásából eredő 2006. évi árak és díjak módosításáról 2006. (VIII.31.)
10/2006.(III.22.) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek ajka város területén történő végrehajtásáról 2006. (III.22.)
27/2004.(IX.20.) Ajkarendek-Nyugati Lakóparkra vonatkozó részletes szabályozási tervének jóváhagyása… 2004. (IX.20.)
25/2004.(IX.15.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről 2004. (IX.15.)
19/2004. (VI.28.) A természeti értékek védelméről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről 2004. (VI.28.)
8/2003.(III.27.) Az első lakáshoz jutók támogatásáról 2003. (III.27.)
14/2002.(X.4.) A többszörösen módosított 30/1993.(XII.26.)Ökr. számú, a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó rendelet, valamint a 2002. (X.04.)
11/2001.(VII.02.) A Helyi Építési Szabályzatról 2001. (VII.02.)
12/2000.(VI. 22.) A Petőfi Sándor utca melletti 1513/1 hrsz-ú területének Helyi Építési Szabályzatáról 2000. (VI.22.)
5/2000.(II. 24.) Egyes helyi rendeletek, valamint a szabálysértési rendelkezések módosításáról 2000. (II.24.)
4/1999.(II.25.) A Környezetvédelmi Alapról 1999. (II.25.)
28/1996.(X.29.) Ajka városközpont részletes rendezési tervének szabályozási előírásairól 1996. (X.29.)
21/1996.(VI.25.) Az ipari park részletes rendezési terv helyi építési és szabályozási előírásairól 1996. (VI.25.)
19/1991.(X.14.) A bérlakások és bérbeadott helyiségek víz- és csatornadíjának fizetéséről 1991. (X.14.)

Rendeletek, melyeket a fenti táblázat még nem tartalmaz:

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelete az építményadóról és egyes helyi adórendeletek módosításáról szóló 18/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete és a telekadóról szóló 25/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 25/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a 2021. évi zárszámadásról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 25/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről

Mellékletek letöltése…


Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 25/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XII. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetés módosítása

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a 15/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelettel módosított, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek letöltése…

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka város Önkormányzata Képviselő – testületének 14/2021. (IV.14.) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 51/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelettel, 47/2020. (XII.08.) önkormányzati rendelettel, 44/2020. (XII.04.) önkormányzati rendelettel, a 28/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelettel, a 26/2020. (IX.02.) önkormányzati rendelettel, a 19/2020. (VII.25) önkormányzati rendelettel, a 16/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelettel módosított, 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló  3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  51/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2020. (XII.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 44/2020. (XII.04.) önkormányzati rendelettel, a 28/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelettel, a 26/2020. (IX.02.) önkormányzati rendelettel, a 19/2020. (VII.25) önkormányzati rendelettel, a 16/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelettel módosított, 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2020. (XII.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 26/2020. (IX.2) önkormányzati rendelettel, 19/2020. (VII.25) önkormányzati rendelettel, a 16/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelettel módosított, 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (IX.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 19/2020. (VII.25) önkormányzati rendelettel, a 16/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelettel módosított, 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2020. (VIII.24.) önkormányzati rendelete az építményadóról és egyes helyi adórendeletek módosításáról szóló 18/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ajka város Önkormányzata Képviselő – testületének 19/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete a 2019. évi zárszámadásról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata polgármesterének 16/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelete a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (III.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 39/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelettel, 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelettel, 28/2019. (X.3.) önkormányzati rendelettel, 24/2019. (VII.11.) önkormányzati rendelettel, 20/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelettel, 14/2019. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelettel, 28/2019. (X.3.) önkormányzati rendelettel, 24/2019. (VII.11.) önkormányzati rendelettel, 20/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelettel, 14/2019. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2019. (X.3.) önkormányzati rendelettel, 24/2019. (VII.11.) önkormányzati rendelettel, 20/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelettel, 14/2019. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 25/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2019. (X.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel, 24/2019. (VII.11.) önkormányzati rendelettel, 20/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelettel, 14/2019. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel, 20/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelettel, 14/2019. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka város Önkormányzata Képviselő – testületének 20/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

Mellékletek letöltése…


Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 20/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelettel, 15/2018. (X.10.) önkormányzati rendelettel, 11/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelettel, 9/2018. (VII.30.) önkormányzati rendelettel, 7/2018. (VII.4.) önkormányzati rendelettel, 6/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelettel, 5/2018. (V.2.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (III.12.) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 25/2015. (XI.30. ) önkormányzati rendelet és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (I.31.) önkormányzati rendelete egyes helyi adórendeletek módosításáról


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 15/2018. (X.10.) önkormányzati rendelettel, 11/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelettel, 9/2018. (VII.30.) önkormányzati rendelettel, 7/2018. (VII.4.) önkormányzati rendelettel, 6/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelettel, 5/2018. (V.2.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete az építményadóról és egyes helyi adórendeletek módosításáról


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (X.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelettel 9/2018. (VII.30.) önkormányzati rendelettel 7/2018. (VII.4.) önkormányzati rendelettel 6/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelettel, 5/2018. (V.2.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (IX.19.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 20/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel 7/2018. (VII.4.) önkormányzati rendelettel, 6/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelettel, 5/2018. (V.2.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (VII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (VII.4.) önkormányzati rendelettel, 6/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelettel, 5/2018. (V.2.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (VII.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelettel, 5/2018. (V.2.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (V.2.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 22/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelettel, 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelettel, 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelettel, 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelettel, 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelettel, 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelettel, 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek letöltése…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelettel, 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelettel, 13/2016. (X.4.) önkormányzati rendelettel, 11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel, 7/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 13/2016. (X.4.) önkormányzati rendelettel, 11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel, 7/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 13/2016. (X.4.) önkormányzati rendelettel, 11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel, 7/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek…


Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (X.4.) önkormányzati rendelete
Mellékletek…

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(X.03.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 43/2005.(XI.2.) rendelet módosításáról

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (X.04.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről SZÓLÓ 12/2015(iii.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Ajka város Önkormányzatának 14/2016.(X.04.) rendelete a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek…