Építési, városfejlesztési pályázatok

Ajka város Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, a lakó-, és egyéb épületek, építmények felújításának, korszerűsítésének támogatásáról szóló helyi rendelete alapján meghirdette a Városközpont és környezetének felújítási programját.                                            A pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 30.

A szükséges dokumentumok az alábbi linkekre kattintva tölthetőek le:

1 sz. mell – Adatlap

2 sz. mell – Nyilatkozat a pályázó képviseletéről

3 sz. mell – Támogatási szerződés – minta

4 sz. mell – Lebonyolításért felelős szakember nyiltakozata

Pályázati kiírás

Tartalomjegyzék


CÁPA SE Sportfejlesztési programja
Sportfejlesztési program letöltése…


PÁLYÁZAT

Pályázat önkormányzati közremûködéssel megvalósuló beruházások támogatására

Pályázati felhívás letöltése PDF formátumban


PÁLYÁZATOK

Ajka Város Önkormányzatának folyamatban lévõ pályázatai:

letöltés PDF formátumban


Ajánlattételi felhívás

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidõ Központ pályázatot hirdet 64 férõhelyes mozi termének digitális korszerûsítésére és üzemeltetésére.

Mûszaki feltétel:
Városi Mûvelõdési Központban található mozi terem az intézmény üzemeltetésében mûködik, a terem 35 mm-es és Blu-Ray vetítési technikával rendelkezik, melyek korszerûsítésére pályázatot hirdet.
Elvárás egy DCI megfelelésû 3D vetítõrendszer telepítése, üzembe helyezése és nemzetközi regisztrációval való ellátása, azzal a céllal, hogy valamennyi magyarországi mozi forgalomba kerülõ film bemutatására alkalmas terem kerüljön kialakításra.
Ezen felül a mozi mûködtetéséhez szükséges valamennyi többlet átalakítási költség (pl.: nyílászáró hangszigetelés, vászonkasírozás, terem tükrözõdéstompítás) szintén a beruházót terheli.

Üzemeltetési feltételek:
Az ajánlattevõ lehetõséget kap, hogy saját üzemeltetésében mûködtesse a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidõ Központ mozi termét. Elvárás a változatos és színvonalas mûsorkínálat összeállítása, oly módon, hogy Ajka város polgárai számára a legtöbb aktuális premierfilm kerüljön bemutatásra, így a kasszasikertõl a mûvészfilmekig minél szélesebb kínálatot nyújtson a megújult mozi.
További elvárás, hogy évi több alkalommal (szerzõdésben rögzített módon) a mozi termet ingyen és bérmentve a Mûvelõdési Ház rendelkezésére kell bocsátani más rendezvények lebonyolítására.

Elbírálási szempontok:
1. A mûszaki tartalom, a beszerelt vetítõrendszer technikai paraméterei és minõsége.
2. Az üzemeltetés során vállalt filmkínálat sokszínûsége.
3. A bérleti idõszak ajánlott hossza és a bérleti díj mértéke.

Pályázattal kapcsolatos információk:
Név: Simon Judit
Elérhetõség: 06-88-210-252

Pályázat benyújtás ideje, helye:
Idõpont: 2013. április 24. 10.00 óra
Postacím: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidõ Központ 8400 Ajka, Szabadság tér 13.

A Nagy László VKSZK által meghirdetett mozi üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó pályázati kiírásra egy érvényes pályázat érkezett. Ennek értelmében a Classic – Film Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron, Torna u. 14.) a mûködtetõje 2013. június 1-tõl az intézmény székhelyén lévõ filmszínháznak.