Építési, városfejlesztési pályázatok

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki az 5756/4 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű 7065 m2 térmértékű, valamint az 5756/5 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű 1 ha 3882 m2 térmértékű ingatlanok értékesítésére.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. március 08. 10 óra

Pályázati kiírás


 

Ajka Város Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 15/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete, valamint a településkép védelméről szóló 4/2018.(IV.23.) önkormányzati rendelete alapján meghirdette a „Lakó-, és egyéb épületek, építmények felújításának 2019. évi támogatási programjacímű helyi pályázatát.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. február 15.

A szükséges dokumentumok az alábbi linkekre kattintva tölthetőek le:

Pályázati kiírás …

Tartalomjegyzék…

1 sz. melléklet – Adatlap

2 sz. melléklet – Tulajdonosi nyilatkozat

3 sz. melléklet – Kimutatás nyílászáró cseréről

4 sz. melléklet – Nyilatkozat a pályázó képviseletéről

5 sz. melléklet – Lebonyolításért felelős szakember nyilatkozata

6 sz. melléklet – Támogatási szerződés – minta


Ajka város Önkormányzatának Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, a lakó-, és egyéb épületek, építmények felújításának, korszerűsítésének támogatásáról szóló helyi rendelete alapján meghirdette a Városközpont és környezetének felújítási programját.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. április 30.

A szükséges dokumentumok az alábbi linkekre kattintva tölthetőek le:

Pályázati kiírás…

1 sz. mell – Adatlap…

2 sz. mell – Lebonyolításért felelős szakember nyiltakozata…


CÁPA SE Sportfejlesztési programja
Sportfejlesztési program letöltése…


PÁLYÁZAT

Pályázat önkormányzati közremûködéssel megvalósuló beruházások támogatására

Pályázati felhívás letöltése PDF formátumban


PÁLYÁZATOK

Ajka Város Önkormányzatának folyamatban lévõ pályázatai:

letöltés PDF formátumban


Ajánlattételi felhívás

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidõ Központ pályázatot hirdet 64 férõhelyes mozi termének digitális korszerûsítésére és üzemeltetésére.

Mûszaki feltétel:
Városi Mûvelõdési Központban található mozi terem az intézmény üzemeltetésében mûködik, a terem 35 mm-es és Blu-Ray vetítési technikával rendelkezik, melyek korszerûsítésére pályázatot hirdet.
Elvárás egy DCI megfelelésû 3D vetítõrendszer telepítése, üzembe helyezése és nemzetközi regisztrációval való ellátása, azzal a céllal, hogy valamennyi magyarországi mozi forgalomba kerülõ film bemutatására alkalmas terem kerüljön kialakításra.
Ezen felül a mozi mûködtetéséhez szükséges valamennyi többlet átalakítási költség (pl.: nyílászáró hangszigetelés, vászonkasírozás, terem tükrözõdéstompítás) szintén a beruházót terheli.

Üzemeltetési feltételek:
Az ajánlattevõ lehetõséget kap, hogy saját üzemeltetésében mûködtesse a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidõ Központ mozi termét. Elvárás a változatos és színvonalas mûsorkínálat összeállítása, oly módon, hogy Ajka város polgárai számára a legtöbb aktuális premierfilm kerüljön bemutatásra, így a kasszasikertõl a mûvészfilmekig minél szélesebb kínálatot nyújtson a megújult mozi.
További elvárás, hogy évi több alkalommal (szerzõdésben rögzített módon) a mozi termet ingyen és bérmentve a Mûvelõdési Ház rendelkezésére kell bocsátani más rendezvények lebonyolítására.

Elbírálási szempontok:
1. A mûszaki tartalom, a beszerelt vetítõrendszer technikai paraméterei és minõsége.
2. Az üzemeltetés során vállalt filmkínálat sokszínûsége.
3. A bérleti idõszak ajánlott hossza és a bérleti díj mértéke.

Pályázattal kapcsolatos információk:
Név: Simon Judit
Elérhetõség: 06-88-210-252

Pályázat benyújtás ideje, helye:
Idõpont: 2013. április 24. 10.00 óra
Postacím: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidõ Központ 8400 Ajka, Szabadság tér 13.

A Nagy László VKSZK által meghirdetett mozi üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó pályázati kiírásra egy érvényes pályázat érkezett. Ennek értelmében a Classic – Film Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron, Torna u. 14.) a mûködtetõje 2013. június 1-tõl az intézmény székhelyén lévõ filmszínháznak.