Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím: 8400. Ajka, Liliom u. 10./B.
Telefonszám: 06/88/590-626
Fax: 06/88/510-816
E-mail: ajka.kvk@katved.gov.hu
Kirendeltségvezető: Rozmán Gyula tűzoltó ezredes

A katasztrófavédelem feladata az élet- és vagyonbiztonság, a nemzetgazdaság, a kritikus infrastruktúrák biztonságos működésének védelme. Ennek érdekében a katasztrófavédelemhez tartozik a tűzoltóság, a tűzvédelmi hatósági jogkör, az iparbiztonsági feladatok, és a polgári védelem, ami a korabeli légoltalmi liga szervezetekből alakult ki.

A katasztrófavédelem szakterületei

Tűzoltósági szakterület

Ez a fő szakterület, amely két részre bontható. A beavatkozó állományra, mely ellátja a tűzoltás és műszaki mentés feladatait. Tűzvédelmi szabálytalanság esetén eljárást kezdeményezhet, vagy bejelentést tehet a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályán. A hatósági osztály feladatai közé tartoznak tűzvédelmi hatósági jogkörben különféle engedélyezési eljárások lebonyolítása, tűzvédelmi hatósági ellenőrzések végrehajtásai, szabálytalanságok felderítése, kötelezések kontrolja, és a be nem fizetett tűzvédelmi bírságok behajtatása.

A hatósági osztály a tűzoltósági (tűzvédelmi), polgári védelmi, valamint iparbiztonsági szakterületen is gyakorolja a hatósági jogköreit: előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz.

Polgári Védelmi szakterület

Alapvető feladata az emberi élet megóvása, ezáltal a lakosságvédelem. Feladata egyfelől a természeti, illetve civilizációs tényezők hatására kialakulható veszélyhelyzetek felszámolására rendelt, vagy az abban közreműködő szervek, szervezetek ilyen jellegű tevékenysége segítésében és koordinálásában való részvétel, másfelől az ezen események megelőzése területén, valamint az eredeti helyzet visszaállítását célzó felkészítési, lakosságvédelmi, szervezési, tervezési, hatósági, ellenőrzési területen jelentkező feladatok végzése.

Iparbiztonsági szakterület

Az iparbiztonság, mint önálló katasztrófavédelmi szakterület mindazon veszélyes tevékenység (veszélyes üzem) és feladatrendszer, eljárás és eszközrendszer, illetve módszertan, amely a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel, a veszélyes áru szállítással, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények biztonságával kapcsolatos üzemeltetői, hatósági és önkormányzati feladatok teljesítése útján a lakosság életének, és egészségének, a környezetnek és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak és szolgáltatásoknak a magas szintű védelmét szolgálja.

Ellenőrzési és hatósági jogkörök

A Katasztrófavédelem szervei jogosultak közúti, vasúti, vízi, légi ellenőrzést végezni, a veszélyes anyagok szállításának ellenőrzése miatt. A katasztrófavédelem akár társszervekkel (rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság, stb.), akár társszervek nélkül önállóan is intézkedhet. Az intézkedéseket végző szakemberek (tűzoltók), igazoltatási jogkörrel is rendelkeznek és természetesen hivatalos személynek minősülnek.

A katasztrófavédelem úgynevezett supervisori jogkörrel rendelkezik, amelynek során a szervezet a többi közreműködő hatóság munkáját koordinálja azok akciói során.

Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez 4 járás 93 települése tartozik.

Információk ipari vészhelyzetre – AJKA VÁROS LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

Interaktív tűzvédelmi teszt

A BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség a lakosság tűzmegelőzési ismereteinek felmérése és fejlesztése céljából online felületen kitölthető interaktív tűzvédelmi teszteket készített, illetve továbbiakat készít.

Az állampolgárok az interaktív kérdőívek kitöltését követően a megadott válaszokhoz kapcsolódóan tájékoztatást kapnak szöveges, és/vagy videó formájában az adott témáról. A lakosság által megadott válaszokat az online kérdőív rendszere gyűjti és rögzíti, így azokat az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség munkatársai feldolgozzák, értékelik, mely segítséget nyújt a lakosság tűzvédelmi tudatosságának további fejlesztéséhez.

Az tűzvédelmi tesztek felülete a BM OKF honlapjának kezdőoldaláról, vagy az alábbi linkről elérhető:

https://katasztrofavedelem.hu/35456/tuzvedelmi-tesztek