Civil szervezetek

Ajka Városért Alapítvány

Székhely címe: Ajka Város Önkormányzata
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
Tel.: 88/521-100;
Honlap: www.ajkavarosertalapitvany.hu
Számlaszám: 11748038-20115412 (OTP)
Adószám: 19262541-1-19
Tagok:
Becsei Éva elnök
Kuratóriumi tagok:
Dr. Vida István
Marton Marianna
Bujtor Balázs
Molnár István
Felügyelõ bizottsági tagok:
Horváth Béla
Rosta Albert
Üveges Sándor
Jogállása:
Kiemelten közhasznú szervezet
Az alapítvány célja:
Ajka város költségvetési szervei működésének és a város fejlesztési céljainak támogatása:a.) a költségvetési szervek működésének támogatása körében:- intézmény felújítás
- intézmények szakmai ellátottsági színvonalának emelése
- szociálisan rászorulók intézményi ellátásának bővítése
- szabadidő- és diáksport mozgalom
- az alapítvány vállalkozási tevékenysége támogatásab.) a város fejlesztési céljainak támogatása körében:- közműfejlesztés
- lakásépítés
- a város éves költségvetésében megjelölt fejlesztési célok
- környezetvédelem támogatása.
- ajkai autóipari együttműködésben való részvétel. Ezen belül az innovációs tevékenység koordinálásával elősegíti a meglévő autóipari megállapodás klaszter szervezetté fejlesztését is, igény szerint részt vesz annak munkájában. Közhasznú tevékenysége: Az alapítvány tevékenysége során ellátott közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- kulturális örökség megóvása
- környezetvédelem
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (szabadidő- és diáksport-mozgalom) támogatása.
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások

Beszámolók:
Ajka Városért Alapítvány
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2006
2005


Ajkai Kistérségért Közalapítvány
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Vahur Ajka és Térsége Állatvédő Egyesület

www.vahur.hu

Adószám: 18937318-1-19
Bankszámlaszám:
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 72800061-10014231