Civil szervezetek

Ajka Városért Alapítvány

Székhely címe: Ajka Város Önkormányzata
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
Tel.: 88/521-100;
Honlap: www.ajkavarosertalapitvany.hu
Számlaszám: 11748038-20115412 (OTP)
Adószám: 19262541-1-19

Tagok:
Utassy István elnök
Kuratóriumi tagok:
Bujtor Balázs
Baráth Gábor
Marton Marianna
Szente István

Felügyelõ bizottsági tagok:
Horváth Béla
Horváth Antal Lászlóné
Puskás Károly
Ráczné Németh Csilla

Jogállása:
Kiemelten közhasznú szervezet
Az alapítvány célja:
Ajka város költségvetési szervei működésének és a város fejlesztési céljainak támogatása:a.) a költségvetési szervek működésének támogatása körében:- intézmény felújítás
– intézmények szakmai ellátottsági színvonalának emelése
– szociálisan rászorulók intézményi ellátásának bővítése
– szabadidő- és diáksport mozgalom
– az alapítvány vállalkozási tevékenysége támogatásab.) a város fejlesztési céljainak támogatása körében:- közműfejlesztés
– lakásépítés
– a város éves költségvetésében megjelölt fejlesztési célok
– környezetvédelem támogatása.
– ajkai autóipari együttműködésben való részvétel. Ezen belül az innovációs tevékenység koordinálásával elősegíti a meglévő autóipari megállapodás klaszter szervezetté fejlesztését is, igény szerint részt vesz annak munkájában. Közhasznú tevékenysége: Az alapítvány tevékenysége során ellátott közhasznú tevékenysége:

– egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
– szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
– nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– kulturális tevékenység
– kulturális örökség megóvása
– környezetvédelem
– sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (szabadidő- és diáksport-mozgalom) támogatása.
– Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások

Beszámolók: http://ajkavarosertalapitvany.hu/?page_id=18


Ajkai Kistérségért Közalapítvány

Székhely címe: Ajka Város Önkormányzata
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
Tel.: 88/521-100;
Számlaszám: 11748038-20024451
Adószám: 13318785-1-19
Kuratóriumi tagok:
Heizer Ferenc elnök
Czaha Dániel
Szente István

Jogállása: nem közhasznú szervezet

A Közalapítvány célja: Kistérségi “Látóhatár” program megvalósításának támogatása.

– Munkaügy, infrastruktúra, hulladékkezelés támogatása
– Szociális ellátások szervezése, új ellátások megvalósítása
– Egészségügyi szűrővizsgálatok megvalósítása, finanszírozása
– Oktatás javítása
– Kistérségi közoktatási és közművelődési intézmények felújításának    támogatása
– Közművelődés, könyvtárügy és sport szervezése
– Kommunikáció javítása

Vahur Ajka és Térsége Állatvédő Egyesület

www.vahur.hu

Adószám: 18937318-1-19
Bankszámlaszám:
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 72800061-10014231