Civil szervezetek

Egyházközségek, közművelődési és sportegyesületek, nyugdíjas klubok

Egyházközségek
Kiemelt támogatottak
Közművelődési egyesületek
Nyugdíjas klubok
Sportegyesületek

Ajka Városért Alapítvány

Székhely címe: Ajka Város Önkormányzata
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
Tel.: 88/521-100; 06/70/317-86-84
e-mail: ajkaalap@freemail.hu
Honlap: www.ajkaalap.atw.hu
Számlaszám: 11748038-20115412 (OTP)
Adószám: 19262541-1-19
Tagok:
Gyõr Sándor elnök
Kuratóriumi tagok:
Enesey Rita
Bábics Valéria
Pad Ferenc
Dr.Vida István
Felügyelõ bizottsági tagok:
Molnár Gyuláné Pék Gyöngyi
Stocker Vilmos
Hartmann Iván
Jogállása:
Kiemelten közhasznú szervezet
Az alapítvány célja:
Ajka város költségvetési szervei mûködésének és a város fejlesztési céljainak támogatása:
a.) a költségvetési szervek mûködésének támogatása körében:- intézmény felújítás
- intézmények szakmai ellátottsági színvonalának emelése
- szociálisan rászorulók intézményi ellátásának bõvítése
- szabadidõ- és diáksport mozgalom
- az alapítvány vállalkozási tevékenysége támogatásab.) a város fejlesztési céljainak támogatása körében:- közmûfejlesztés
- lakásépítés
- a város éves költségvetésében megjelölt fejlesztési célok
- környezetvédelem támogatása.
-ajkai autóipari együttmûködésben való részvétel. Ezen belül az innovációs tevékenység koordinálásával elõsegíti a meglévõ autóipari megállapodás klaszter szervezetté fejlesztését is, igény szerint részt vesz annak munkájában.V. Közhasznú tevékenysége:Az alapítvány tevékenysége során ellátott közhasznú tevékenysége:

- egészségmegõrzés, betegség-megelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- kulturális örökség megóvása
- környezetvédelem
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (szabadidõ- és diáksport-mozgalom) támogatása.
- Munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése – ideértve a munkaerõ-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások

Beszámolók:
Ajka Városért Alapítvány
2005
2006
2007
2008
2009

Ajkai Kistérségért Közalapítvány
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Vahur Ajka és Térsége Állatvédő Egyesület

www.vahur.hu

Adószám: 18937318-1-19
Bankszámlaszám:
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 72800061-10014231