Ajkai Szó

Városi hetilap. A lapot alapította: Ajka város önkormányzata

Főszerkesztő: Lékó Sándor
e-mail: ajkaiszo@freemail.hu
Postacím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12.
Tel/fax: 88/521-100

Kiadja:
Ajkai Média Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Tornavölgyi István ügyvezető
8400 Ajka, Rákóczi u. 8. fsz. 1.

Hirdetésfelvétel: ajkaimediakft@gmail.com