Stratégiai és Fejlesztési ref.

Referens:

Tóth Gergely
tel.: +36-88/521-145
fax: 88/212-794
mobil: +36-30/620-4103
e-mail: fejlesztes@hivatal.ajka.hu

Az iroda ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 8:00 – 15:30 óráig
szerda: 8:00 – 15:30 óráig

  1. Kezeli az önkormányzat meglévő stratégiai dokumentumait, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására.
  1. Részt vesz az önkormányzati fejlesztési, stratégiai célkitűzések elkészítésében a társirodákkal közös munkacsoportokban.
  1. Rendszeres kapcsolatot tart fenn a megyében működő állami szakértői hálózattal.
  1. Figyelemmel kíséri a nemzeti, regionális, megyei fejlesztési stratégiai programokat és ezek megvalósítására szolgáló uniós és hazai pályázati kiírásokat, lehetőségeket.
  1. Pályázatfigyelési feladatok ellátása és fejlesztési pályázatok elkészítése. Az önkormányzat által benyújtható valamennyi pályázat elkészítéséhez szakmai segítséget nyújt.
  1. Pályázatokhoz kapcsolódóan támogatási szerződéskötés menedzselése, a szükséges dokumentumok, mellékletek elkészítése.
  1. A pályázati projektek megvalósításának menedzselése, a projekt előrehaladásának folyamatos figyelemmel kísérése és dokumentálása, folyamatos kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, partnerekkel. A projekt előrehaladási, záró projekt előrehaladási jelentések összeállítása, valamint a projekt fenntartási ideje alatt a projekt fenntartási jelentések elkészítése.