Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

Ajka város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Ajka város Önkormányzata 155/2015. (IX. 29.) Kt. határozatával elfogadta Ajka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A stratégia elfogadását követően váltak teljes terjedelemben ismerté a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati felhívásai. A pályázati felhívások rögzítik, hogy a tervezett fejlesztések és az ITS összhangját biztosítani szükséges.

Fentiek alapján Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 57/2016. (III.30.) Kt. határozatával az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdésében és 9/A. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a partnerségi egyeztetés szabályainak betartásával a 155/2015. (IX. 29.) Kt. határozattal elfogadott Ajka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a 1. számú melléklet szerinti kiegészítésekkel elfogadta.

Ajka város Integrált Településfejlesztési Stratégiája a kiegészítésekkel együtt a mellékelt linkeken letölthető.

Megalapozó vizsgálat

Stratégia