Ösztöndíj pályázatok

Ajka Város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási-és Sport Bizottság pályázati kiírása
művészeti ösztöndíj elnyerésére

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 11/2014. (III. 8.) rendelete alapján

A pályázat célja:

Ajka városhoz kötődő fiatal, tehetséges művészek ösztöndíj támogatása annak érdekében, hogy választott művészi hivatásukra gondtalanabbul készülhessenek, illetve a pályakezdés nehéz időszakában segítséget kapjanak.

A pályázaton részt vehet:

Minden Ajka városban élő, 35. életévét be nem töltött fiatal, aki legalább 5 éve ajkai állandó lakhellyel rendelkezik, vagy általános- és középiskolai tanulmányait Ajkán végezte, illetve diplomát szerzett valamely felsőfokú művész-oktatási intézményben, vagy annak legalább harmadéves hallgatója.
Pályázatot elnyert fiatal igény szerint köteles a támogatás folyósításának időtartama alatt közreműködni városi rendezvényeken (pl. kiállítások, Ajkai Napok rendezvénysorozat, Ajkai Nyári Fesztivál, ünnepségek).
Az ösztöndíj ideje alatt a támogatást elnyertektől elvárható, hogy nyilvános szereplésükön, illetve katalógusokban, kiállításokon tüntessék fel az ösztöndíjat adományozó (Ajka város Önkormányzata) nevét.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.
A pályázat benyújtható, illetve a benyújtásához szükséges pályázati űrlap igényelhető az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Humánszolgáltató Irodáján (Bartalos Szilárd szervezési ügyintéző, III. emelet 307-es iroda), illetve letölthető az alábbi hivatkozásról:

Pályázati űrlap letöltése…

• A pályázati űrlap és mellékletek:
- diploma másolata, vagy igazolás a legalább harmadéves hallgatói jogviszonyról, vagy
- munkaviszony igazolása,
- szakmai ajánlás (indoklással) az adott művészeti ág legalább egy prominens képviselőjétől,
- eredmények, elismerések (oklevelek, díjak, címek) feltüntetése a pályázathoz.

A pályázati támogatás formája és mértéke:

Az ösztöndíj minden év július 1-től, következő év június 30-ig, 1 naptári évre szól. A támogatás évente 3 fő részére állapítható meg.
Az ösztöndíj összege bruttó 30.000 Ft/hónap.

A pályázat elbírálása:

A pályázatot Ajka város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási-és Sport Bizottsága bírálja el.
Ha a pályázók száma meghaladja az éves támogatható létszámot (3 fő), a bizottság a pályázatok elbírálásánál előnyben részesíti:
• aki diplomát szerzett valamely államilag elismert főiskolai vagy egyetemi szintű művészetoktatási intézményben, vagy annak legalább harmadéves hallgatója
• a jelenleg is Ajkán élő pályázókat,
• a képző- és iparművészeket, előadóművészeket

A pályázat eredményét 2019. július 12-ig az Ajkai Szóban, illetve Ajka város honlapján teszi közzé a bizottság.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


 Ajka Város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási-és Sport Bizottság
pályázati kiírása
sportolók ösztöndíjára

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (III. 8.) rendelete alapján

A pályázat célja:

Ajka városhoz kötődő fiatal, sikeres sportolók ösztöndíj támogatása annak érdekében, hogy nemzetközi versenyeken, Európa- és világbajnokságokon, olimpiákon résztvevő, valamint a Nemzeti Bajnokság I., II. vonalában sportolók a felkészülésükhöz anyagi segítséget kapjanak.

A pályázaton részt vehet:

Minden ajkai sportegyesületben, vagy ajkai sportegyesületből induló és legalább 5 éve ajkai állandó lakhellyel rendelkező, vagy tanulmányait Ajkán végző egyéni sportolóra.
Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a 35 év alatti életkor, illetve és a sportoló eredményei alapján várható sikeres nemzetközi szereplése.

Az ösztöndíj ideje alatt a támogatást elnyertektől elvárás, hogy nyilvános szereplésükön, tüntessék fel az ösztöndíjat adományozó nevét.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.
• A pályázat benyújtható, illetve a benyújtásához szükséges pályázati űrlap igényelhető az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Humánszolgáltató Irodáján (Bartalos Szilárd szervezési ügyintéző, III. emelet 307-es iroda), illetve letölthető az alábbi hivatkozásról:

Pályázati űrlap letöltése…

• A pályázati űrlap és mellékletek:
- magyar nemzeti válogatottban való részvételről, vagy a magyar nemzeti olimpiai kerettagságról igazolás,
- szakmai ajánlás (indoklással) az adott sportág legalább egy prominens képviselőjétől,
- sporteredmények igazolása,
- sportegyesületi tagságról igazolás,
- hallgatói/tanulói jogviszonyról igazolás, vagy
- munkaviszony igazolása.

A pályázati támogatás formája és mértéke:
Az ösztöndíj minden év július 1-től, következő év június 30-ig, 1 naptári évre szól. A támogatás évente 3 fő részére állapítható meg.
Az ösztöndíj összege bruttó 30.000 Ft/hónap.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot Ajka város Önkormányzata Művelődési-, Oktatási-és Sport Bizottsága bírálja el.
Ha a pályázók száma meghaladja az éves támogatható létszámot (3 fő), a bizottság a pályázatok elbírálásánál előnyben részesíti:
• a magyar nemzeti olimpiai kerettagsággal rendelkező sportolót,
• a magyar nemzeti válogatott sportolót,
• olimpiai sportágak versenyzőit
• a magyar nemzeti bajnokságban, nemzeti versenyeken sikeresebben szereplőket,
• középiskolák, főiskolák, egyetemek nappali tagozatos tanulóit, hallgatóit.

A pályázat eredményét: 2019. július 12-ig az Ajkai Szóban, illetve Ajka város honlapján teszi közzé a bizottság.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


„Helló Ajka! Itt a holnap!” Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Pályázati kiírás letöltése…

Pályázati adatlap letöltése…


K Ö Z L E M É N Y

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a művészeti ösztöndíjról szóló 11/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2018. július 2-án megtartott ülésén

Vörös Gergő

Farkas András

Poór Dániel

pályázók részére 2018. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


K Ö Z L E M É N Y

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a sportolói ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2018. július 2-án megtartott ülésén

Koncz Áron

Pad Franciska

Szóka Júlia

pályázók részére 2018. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


K Ö Z L E M É N Y

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a sportolói ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2017. szeptember 25-én megtartott ülésén

Gaál Zsóka

Egresi Máté

Pad Franciska

pályázók részére 2017. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


K Ö Z L E M É N Y

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a művészeti ösztöndíjról szóló 11/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2017. szeptember 25-én megtartott ülésén

Vörös Gergő

Farkas András

Szabó Georgina

pályázók részére 2017. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


 

K Ö Z L E M É N Y

 

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a sportolói ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2016. július 7-én megtartott rendkívüli ülésén

Czendrei Luca

Egresi Máté

pályázók részére 2016. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

Utassy István s.k.

bizottság elnöke

 


K Ö Z L E M É N Y

 

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a művészeti ösztöndíjról szóló 11/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2016. július 7-én megtartott ülésén

Szenes Tamás

Ramasz László

pályázók részére 2016. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

Utassy István s.k.

bizottság elnöke

 


 

Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2016. évi elbírálásáról

Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága zárt ülésen a „BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2016. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött.

„A” típusú pályázatra 55 fő adta be igényét. A bizottság a szociális helyzetük alapján rászoruló 53 főnek ítélte meg a támogatást.

„B” típusú pályázatra 1 fő adta be igényét. A bizottság a pályázó szociális helyzete alapján támogatta a pályázatot.

A bizottság „A” típusú pályázat esetén, 10 hónap időtartamra, „B” típusú pályázat estében3x10 hónap időtartamra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre  1.000 Ft fő/hó – 5.500 Ft fő/hó közötti összeget ítélt meg a város 2016. évi költségvetésében erre a célra elkülönített 1.400 eFt összegből, mellyel a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatókat kívánja támogatni.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az önkormányzat által megállapított támogatási összeget a támogatással megegyező mértékben kiegészíti.

Az ösztöndíjban részesülteknek gratulálunk!

 
Utassy István s.k.
Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság elnöke


 K Ö Z L E M É N Y

 Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a sportolói ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2015. július 21-én megtartott ülésén

Czendrei Luca

Csánicz Laura Blanka

Egresi Máté

pályázók részére 2015. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

 

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


K Ö Z L E M É N Y

 Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a művészeti ösztöndíjról szóló 11/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján a 2015. július 21-én megtartott ülésén

Szenes Tamás

pályázó részére 2015. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg.

 

Utassy István s.k.
bizottság elnöke


Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2015. évi elbírálásáról

Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága zárt ülésen a „BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2015. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött.

„A” típusú pályázatra 67 fő adta be igényét. A bizottság a szociális helyzetük alapján rászoruló 66 főnek ítélte meg a támogatást. 1 fő pályázata érvénytelennek minősült, mivel nem feleltek meg a pályázati kiírásnak. „B” típusú pályázatot nem nyújtottak be.

A bizottság „A” típusú pályázatra, 10 hónap időtartamra 66 fő részére 1.000 Ft fő/hó – 4.000 Ft fő/hó közötti összeget ítélt meg a város 2015. évi költségvetésében erre a célra elkülönített 1.400 eFt összegből, mellyel a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatókat kívánja támogatni.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az önkormányzat által megállapított támogatási összeget a támogatással megegyező mértékben kiegészíti.

Az ösztöndíjban részesülteknek gratulálunk!


Közlemény

Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottsága a főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíjáról szóló 9/2014. (III.18.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi pályázókat részesítette ösztöndíjba:

Mayer Zoltán
Horváth Orsolya Mónika
Boldizsár Éva Viktória
Rieder Kitti

Ajka, 2014. november 14.

Utassy István s.k.                                                   Szőke Melinda s.k.
bizottság elnöke                                                     bizottság titkára


Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2014. évi elbírálásáról

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága zárt ülésen a „BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2014. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött.

„A” típusú pályázatra 70 fő adta be igényét. A bizottság a szociális helyzetük alapján rászoruló 66 főnek ítélte meg a támogatást. 4 fő pályázata érvénytelennek minősült, mivel nem feleltek meg a pályázati kiírásnak. „B” típusú pályázatot nem nyújtottak be.

A bizottság „A” típusú pályázatra, 10 hónap időtartamra 66 fő 1.000 Ft fő/hó – 4.000 Ft fő/hó közötti összeget ítélt meg a város 2014. évi költségvetésében erre a célra elkülönített 1.400 eFt összegből, mellyel a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatókat kívánja támogatni.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az önkormányzat által megállapított támogatási összeget a támogatással megegyező mértékben kiegészíti.

Az ösztöndíjban részesülteknek gratulálunk!

Utassy István s.k.
Humán és Népjóléti Bizottság elnöke