Szakmai anyagok

Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv

Dokumentum megtekintése…


Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA)

Ajka Város Önkormányzat az elnyert TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1 azonosító számú „Élhető Települések” című pályázat keretén belül indította el a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukcióját, kialakítását megalapozó Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) készítését.

A korábban megvalósult beruházások, a hazai jó példák és az EU elvárásai egyaránt arra mutatnak rá, hogy a városökológiai szempontokat fokozottan figyelembe kell venni. Szükség van ezért a település egészét átgondoló, ökológiai szemléletű, a zöldfelületeket, zöldterületeket integratív módon kezelő tervre, amely megalapozza az akcióterületeken létrejövő közterületi beruházások fenntarthatóságát. Ezért a „Élhető Települések” című pályázati felhívásban rögzítésre került, hogy a pályázó városok készítsék el Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akciótervüket. (ZIFFA)

Jelen dokumentum (ZIFFA), egy olyan, középtávra szóló akcióterv, amely a zöldinfrastruktúra fejlesztéséhez hatékony, fenntartható jövőképet alkot, ugyanakkor a konkrét intézkedések szintjéig részletezi a szükséges beavatkozásokat. Felméri és a zöld infrastruktúra kataszterben nyilvántartásba veszi a létező, illetve a potenciális zöld infrastruktúrát. Ez a kataszter tartalmazza a hálózatot alkotó „zöld” és „kék” elemeket és azok rendszereit. A hálózat elemeinek kiértékelésével rávilágít a hiányosságokra; kijelöli a lehetséges és szükséges fejlesztési, fenntartási és ellenőrzési irányokat és területeket.

Letölthető dokumentumok:

Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv

5. melléklet: Utca kataszteri adatlapok

6. melléklet: Közcélú zöldfelületek kataszteri adatlapjai

7. melléklet: Kossuth park fakataszter adatlapok


Újabb lépés a fenntartható energia és klíma felé

Részletek megtekintése…

Ajka Város Önkormányzata Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve…

Kibocsájtás leltár…


Ajka város Kerékpáros Hálózati Terv

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2017. (III. 30.) Kt. határozatával elfogadta Ajka város Kerékpáros Hálózati Tervét

A tervezés célja egy olyan koncepció, hálózati terv elkészítése, aminek segítségével a jövőben ésszerűen és jól ütemezhetően történhetnek Ajka város kerékpáros beruházásai. A tervdokumentációban bemutatásra kerülnek a kerékpáros létesítmények kialakítási lehetőségei, ezek műszaki jellemzői és alkalmazási esetei.

A hálózati terv készítésének fő célja a meglévő hálózat bővítése és kiterjesztése úgy, hogy az lefedje az egész város területét. A forgalmas közlekedési folyosók felkutatásával és a forgalmi helyzet értékelésével sikerült egy olyan dokumentációt összeállítani, amely megkönnyíti a kerékpárosok hétköznapi és turisztikai célú közlekedését. A rendszer összeköti a főbb forgalomvonzó létesítményeket a lakóterületekkel, és a városi hálózatot a turisták által kedvelt célpontokkal. A megtervezett hálózat a lakossági egyeztetéseken felmerült igényekre is választ ad, a kerékpárosok számára fontos szempontok figyelembevételével.

Ajka város Kerékpáros Hálózati Terv megtekintése…


Ajka Értékvédelmi Kataszter 2013


AJKA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

HEP letöltése…


AJKAI JÁRÁS ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVE

1. kötet – Helyzetelemzés, helyzetértékelés
2. kötet – operatív programrész – akcióprogramok