Építési és városgazdálkodási ügyek

Közterületbontási engedély

Feladat leírása:       Önkormányzati közterületek bérbeadása

Eljárási illeték:        nincs

Jogszabály:            16/2015.(V.04.) Közterületek használatáról

Folyamat:

Az ügyfél a csatolt kérelemmel és a hozzátartozó mellékletekkel kérelmezi a közterület bontást. Az ügyintéző a rendeletben meghatározottak alapján dönt a kérelem engedélyezéséről, az előzetes jóváhagyásról értesíti az ügyfelet, aki az eljárási díj befizetését igazolja és megkapja az aláírt közterületbontási engedélyt.

Ügyintéző:               Marton Eszter V. emelet 515. sz. Tel.: 88/521-128

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok:

Közterületbontási engedély…


Ivóvíz-hálózatra történő rákötés

Feladat leírás:         ingatlan ivóvíz-hálózatra történő rácsatlakozása

Eljárási illeték:        nincs

Jogszabály:             2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

Folyamat:

  1. közműegyeztetés a bekötésről a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemmérnökségén
  2. terveztetés
  3. bekötés kivitelezése
  4. formanyomtatványok (3db) kitöltése
  5. nyomtatványok aláíratása az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalban
  6. nyomtatványok leadása a Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemmérnökségén
  7. bekötés átadás-átvétele és szolgáltatási szerződés aláírása (Bakonykarszt Zrt.)

Ügyintéző:               Andrónyi Miklós V. emelet 514. sz. Tel.: 88/521-181

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok:

http://www.bakonykarszt.hu/_user/file/letoltheto/F0702-08-KVizhalozatra_valo_rakotesre.pdf
http://www.bakonykarszt.hu/_user/file/letoltheto/F0704-12-NYTervezett_viz-szennyvizbekotes_megvalositasarol.pdf
http://www.bakonykarszt.hu/_user/file/letoltheto/F0704-15-SZtulajdonjog_atruhazasi_szerzodes-bekotes.pdf


Csatorna-hálózatra történő rákötés

Feladat leírás:         ingatlan szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása

Eljárási illeték:        nincs

Jogszabály:             2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

Folyamat:

1. közműegyeztetés a bekötésről a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemmérnökségén
2. terveztetés
3. bekötés kivitelezése
4. formanyomtatványok (3db) kitöltése
5. nyomtatványok aláíratása az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalban
6. nyomtatványok leadása a Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemmérnökségén
7. bekötés átadás-átvétele és szolgáltatási szerződés aláírása (Bakonykarszt Zrt.)

Ügyintéző:               Andrónyi Miklós V. emelet 514.sz. Tel.: 88/521-181

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok:

http://www.bakonykarszt.hu/_user/file/letoltheto/F0702-05-KKozmucsatornara_valo_rakotesre.pdf
http://www.bakonykarszt.hu/_user/file/letoltheto/F0704-12-NYTervezett_viz-szennyvizbekotes_megvalositasarol.pdf
http://www.bakonykarszt.hu/_user/file/letoltheto/F0704-15-SZtulajdonjog_atruhazasi_szerzodes-bekotes.pdf


Talajvízkút létesítése

Feladat leírás:         <500 m3/év kapacitású talajvízkút létesítése

Eljárási illeték:        5.000.- Ft

Jogszabály:             72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról; 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről.

Folyamat:               

1. terveztetés szakági tervezővel
2. tervek és a mellékelt engedélykérelem beadása az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalba
3. vízjogi létesítési engedély kiadása
4. kút létesítése
5. vízjogi üzemeltetési engedélyezésre dokumentáció beadása az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalba
6. vízjogi üzemeltetési engedély kiadása

Ügyintéző:               Andrónyi Miklós V. emelet 514.sz. Tel.: 88/521-181

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok: Kút engedély


Ebbejelentés

Feladat leírás:         Ajka város közigazgatási területén tartott eb(ek) bejelentése

Eljárási illeték:        nincs

Jogszabály:             az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a és a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. §-a

Folyamat:                az ebösszeírást követően tulajdonba került eb esetén a mellékelt formanyomtatvány kitöltése és eljuttatása az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalba (elektronikusan: eb@hivatal.ajka.hu)

Ügyintéző:               Andrónyi Miklós V. emelet 514.sz. Tel.: 88/521-181

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok: Ebösszeíró adatlap


Építésügyi hatósági eljárások

Feladat leírás:
Építési tevékenység végzéséhez jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság eljárásának lefolytatása szükséges. (pl.: építési -, fennmaradási -, használatbavételi -, bontási engedélyezés, használatbavétel tudomásulvételi, jogutódlás tudomásulvételi, engedély hatályának meghosszabbítása, hatósági bizonyítvány kiállításának eljárása)

Eljárási illeték:
Mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XV. pontja szerint eljárás fajtánként változó. Elektronikus benyújtás esetén az illetéket átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár illetékbeszedési számlájára (10032000-01012114). Papíron benyújtott kérelem esetén az illeték megfizethető átutalással, vagy illetékbélyeggel is, amelyet a kérelem nyomtatvány utolsó oldalára kell rögzíteni.

Jogszabály:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 312/2012. (XI. 8.) kormányrendelet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról.

Folyamat:
Az építésügyi hatósági kérelem benyújtható elektronikus úton is, amely az építésügyi hatósági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) történhet. A kérelem benyújtható papír alapon is, amelyhez szükséges formanyomtatvány letölthető az alábbi weboldalról: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

Ügyintézők:
Stállné Holczer Alíz V. emelet 510. sz. Tel.: 06-88/521-149

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok:
A fenti kormányrendelet 8. melléklete szerinti mellékleteket elektronikus formában kell benyújtani, a kérelmező elektronikus tárhelyébe feltöltve.

Letölthető tájékoztatók, nyomtatvány, belépés az ÉTDR-be: http://www.e-epites.hu

Megjegyzés: a nyomtatvány „központi” fentiek szerint letölthető


Közterületfoglalási engedély

Feladat leírása:       Önkormányzati közterületek bérbeadása

Eljárási illeték:        nincs

Jogszabály:             Többször módosított 10/1998. (VI.30.) Önkormányzati rendelet

Folyamat:                Az ügyfél személyesen megkeresi az ügyintézőt, aki a rendeletben meghatározottak alapján elkészíti a bérleti szerződést. A szerződésben meghatározott összeget az ügyfél megfizeti, majd annak befizetését igazolja, megkapja az aláírt bérleti szerződést.

Ügyintéző:               Katona Zoltánné V. emelet 511. sz. Tel.: 88/521-167

Nyomtatvány, egyéb dokumentumok: NINCS


Telepengedély

Feladat leírása:       A telepengedély , illetve a bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységek engedélyezése.

Eljárási illeték:        5.000.- Ft / eljárási díj /,

bejelentés köteles tevékenységeknél 3.000.- Ft/ illetékbélyeg.

Jogszabály:             57/2013.(II.27.) Kormányrendelet

Folyamat:                Az ügyfél kitölti a telepengedélyre illetve a bejelentés köteles tevékenységre vonatkozó kérelmet. Az ügyintéző bejárást tart, és megkeresi a szakhatóságokat, majd a szakhatósági állásfoglalásokkal együtt meghozza a határozatot.

Ügyintéző:               Katona Zoltánné V. emelet 511.sz. Tel.: 88/521-167

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok:
bejelentés köteles tevékenységhez kérelem
telepengedély kérelem


Közműfejlesztési támogatás visszaigénylése

Feladat leírása:       Közműfejlesztés hozzájárulás visszaigénylése

Eljárási illeték:        nincs

Jogszabály:             262/2004. (IX.23.) Kormányrendelet

Folyamat:                Kérelem mellékleteként a közüzemek által a befizetésről kiállított igazolást is csatolni kell.

Közműfejlesztési támogatásra jogosult, az aki

–  az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meg nem haladó ellátásban részesül; vagy
–  rendszeres szociális segélyben részesül; vagy
–  lakásfenntartási támogatásban részesül; vagy
–  gyermekvédelmi támogatásban részesül.

Ügyintéző:               Katona Zoltánné V. emelet 511.sz. Tel.: 88/521-167

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok: közműfejlesztési támogatási kérelem


3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz tárolási hely igazolása

Feladat leírása:       Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

Eljárási illeték:        3.000.-Ft

Jogszabály:             326/2011.(XII.28.) Kormányrendelet

Folyamat:
1. Kitöltött kérelem és az okmányok bemutatása/csatolása.
2. A feladattal megbízott ügyintéző az igazolást kiállítja.

Ügyintéző:               Katona Zoltánné V. emelet 511.sz. Tel.: 88/521-167

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok: igazolás kérelem


7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművel saját számlás közúti áruszállítás, közúti áruszállítási igazolvány igénylésének jegyzői igazolás kiadása

Feladat leírása:       Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

Eljárási illeték:        3.000.-Ft

Jogszabály:             326/2011.(XII.28.) Kormányrendelet

Folyamat:
1. Kitöltött kérelem és az okmányok bemutatása/csatolása.
2. A feladattal megbízott ügyintéző az igazolást kiállítja.

Ügyintéző:               Katona Zoltánné V. emelet 511.sz. Tel.: 88/521-167

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok: igazolás kérelem


Fakivágás

Feladat leírás:         Közterületen lévő fás szárú növények kivágására irányuló kérelem esetén.

Eljárási illeték:        3000.-Ft illetékbélyeg

Jogszabály:             A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet

Folyamat:
1. Kérelem benyújtása;
2. Engedélyezési eljárás;

Eljárási határidő: 30 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Ügyintéző:               Kalóz Tímea V. emelet 517.sz. 88/521-169

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok:
A rendelet 2. számú melléklete
Fakivágási engedélykérelem / bejelentés


Vadkár

Feladat leírás:         Kötelező megtéríteni a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét (vadkár). A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott.

Eljárási illeték:        3000.-Ft illetékbélyeg

Jogszabály:             A vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény; 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól.

Folyamat:
1. Bejelentés megtétele;
2. A kárszakértőt a jegyző rendeli ki a bejelentéstől számított 8 napon belül;
3. A jegyző a szakértő vadkárbecslése alapján az érintettek közötti egyezséget illetve annak hiányát jegyzőkönyvbe foglalja.;
4. Az a fél aki nem ért egyet a kár megállapítással 30 napon belül polgári peres úton kérheti a kár megállapítását.

Ügyintéző:               Kalóz Tímea V. emelet 517. sz. 88/521-169

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok: Az eljárás a károsult bejelentésére indul.


Zajkibocsátási határérték megállapítása

Feladat leírás:         Kötelező zajkibocsátási határérték megállapítását kérni az: épületek építése; egyéb építmények építése; speciális szaképítés; gépjármű motorkerékpár kereskedelme javítása; nagykereskedelem; kiskereskedelem; szálláshely szolgáltatás; vendéglátás; reklám, piackutatás; építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés; alkotó- művészeti szórakoztató tevékenység; sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység esetén.

Eljárási illeték:        5000.-Ft illetékbélyeg

Jogszabály:             A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormány rendelet; A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet.

Folyamat:
1. Kérelem benyújtása;
2. Engedélyezési eljárás lefolytatása;
3. Az ügyintéző az engedély megadásáról, vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli a kérelmezővel.

Ügyintéző:               Kalóz Tímea V. emelet 517. sz. 88/521-169

Nyomtatvány, letölthető dokumentumok:
93/2007. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. számú melléklete
Zajkibocsátási határérték kérelem