Aljegyző

DR. MIKULÁSI ERZSÉBET
aljegyző
Telefon: 88/521-131
Fax: 88/212-794
e-mail: aljegyzo@hivatal.ajka.hu
III.emelet 322. szoba

Aljegyző

 1. A jegyző munkájának segítése, távollétében teljes jogkörű helyettesítése.
 2. Közreműködés az önkormányzati rendeletek előzetes normakontrolljában.
 3. Személyzeti ügyek döntés-előkészítése, a döntések végrehajtásnak szervezése a közös önkormányzati hivatal alkalmazottai, az önkormányzati intézmények vezetői, a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői és felügyelőbizottsági tagjai, a megbízási szerződések vonatkozásában.
 4. Személyügyi nyilvántartások, szabadságok kiadásának ellenőrzése.
 5. Továbbképzések szervezése.
 6. A vagyonnyilatkozat-tételhez kapcsolódó feladatok ellátása (hivatali köztisztviselők, intézményvezetők, többségi tulajdonú gazdasági társaságok, felügyelő-bizottságok, alapítványok, non-profit szervezetek érintett tagjai).
 7. Önkormányzati kitüntetések adományozásának előkészítése.
 8. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei közötti folyamatos koordináció biztosítása.
 9. Az önkormányzat hivatalos honlapja adattartalma jogszerűségének biztosítása.
 10. Az önkormányzati intézmények alapító okirataival kapcsolatos feladatok ellátása.
 11. A társasházak törvényességi felügyelete.