Lezárult pályázatok


infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZARoma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában

TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 -2015-0014

Sajtóközlemény

 A „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázati konstrukció keretében befejeződik a „Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában” című projekt megvalósítása. A projekt 4.76 millió Ft összegű támogatást nyert el, mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A pályázat keretében Ajka város Önkormányzata az Ajka Városi Óvodában 3 fő roma nemzetiségű, dajka végzettségű nő számára biztosított foglalkoztatást. A program 6 hónapos 100%-os támogatott foglalkoztatást tett lehetővé, melyhez 1 hónap továbbfoglalkoztatás kapcsolódik.

A pályázatban részt vevők az Ajka Városi Óvoda Bródy Imre u.7. Székhely óvoda 3 gyermekcsoportjában látták el a dajka feladatokat. Egy fő esetében történt személyi változás. Az elmúlt időszak alatt beilleszkedtek az intézmény mindennapi életébe, segítették a gyermekek gondozását, aktívan részt vettek a csoportok életében. A gyermekek, az óvoda dogozói és a szülők is segítették beilleszkedésüket a közösségbe.

A konstrukció alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával.

A program megvalósításában az Országos Roma Önkormányzattal és a Türr István Képző és Kutató Intézettel működött közre az Önkormányzat és az óvoda.


infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFAFotovoltaikus Fejlesztés az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ épületén

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0455

Sajtóközlemény

Ajka város Önkormányzata KEOP-4.10.0/N azonosító számú, a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukció keretében befejeződött a „Fotovoltaikus fejlesztés az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ épületén” című projekt megvalósítása. A projekt 36,4 millió forint összegű támogatást nyert el.

A beruházás során Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Szabadság téri épület tetőrészére 200 db összesen 50 kW csatlakozási teljesítményű napelem került elhelyezésre, amely a PVGIS számítások szerint 56.700 kWh villamos energiát termel évente. Ajka városában ez az első nagyobb megújuló energiát hasznosító önkormányzati beruházás, mely mutatja az önkormányzat elkötelezettségét a fenntartható városfejlesztés irányába.

A beruházás révén a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Szabadság téri épületének villamos energia felhasználása jelentősen, közel 30%-al csökkenthető.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozásával valósult meg.


infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA„EGYÜTT – EGYMÁSÉRT!” KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A VÁROSI KÖZÉPISKOLÁKBAN

TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060

Sajtóközlemény – Projektzárás 2015.06.18.

Ajka város Önkormányzata a HIT Gyülekezetével és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerületével megvalósította az „Együtt – egymásért!” című projektet. A projekt 13,89 millió forint összegű európai uniós támogatást nyert el.

A 90 tanuló egy év alatt a szükséges 50 óra közösségi szolgálatot, szervezett keretek között végezhette el három tevékenységi körben. A pályázat célja volt, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzen be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Az eltelt egy év alatt minden tanuló aktívan tevékenykedett a különböző helyszíneken. Az idős emberekkel és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, diáktársaikkal foglalkoztak, a tanulók megismerkedtek és kapcsolatot teremtettek ezekkel az emberekkel és a közös programok során a szociális érzékenység, a tolerancia, az értő figyelem és az empátia fejlődött bennük az idős és sérült emberek és diáktársaik iránt. Az intézmények és közterületek mellett saját tanulókörnyezetüket is szépíthették, mely révén jelentősen sikerült motiválnunk őket.

A diákok megismertek számos olyan dolgot, végeztek sok olyan munkát, ami egyébként nem lett volna része az életüknek, legalábbis nem ebben az életszakaszban. Közben hathatós csapatmunka alakult ki a két iskola diákjai között, barátságok szövődtek, munkacsapatok alakultak, melyek reményeink szerint tovább is sikeresen tudnak együtt működni más események, projektek kapcsán. A projekt megvalósítását segítő intézmények a jövőben is várják a fiatalok segítségét.

A projekt megvalósítását segítette a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ és a Városi Intézmények Működtető Szervezete.

A projekt az Európai Unió  támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Fotók a programról az Együtt-Egymásért! Közösségi szolgálat bevezetése – Galériában találhatóak.

Sajtóközlemény letöltése


Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai járásban!

magyarylogoinfoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

 

 

 

 

Sajtóközlemény  

Lezárult az „EGYÜTT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT AZ AJKAI JÁRÁSBAN!” című ÁROP -1.A.3.-2014-2014-0060 azonosító számú projekt

 Ajka Város Önkormányzata 21,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az ÁROP-1.A.3-2014 azonosító számú, a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázati konstrukció keretében, melyből megvalósította az „Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban!” című projektet

 A projekt célja, az Ajkai Járás települései, helyi szereplői közötti területi együttműködés kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó koordináció megvalósításával.

A megvalósítás során az Ajkai Járás települései helyi szereplők és szakértők bevonásával elkészítették az Esélyteremtő Programtervüket, amely megoldást kínál a települések Esélyegyenlőségi Programjaiban megfogalmazott problémák megszüntetésére.

A projekt keretében „Esélyegyenlőségi nap bátorságpróbával”, „Óriásplakát kiállítás”, konferencia és kisebb egyéb rendezvények lebonyolítására is sor került.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 2015. április 1. és 2015. október 31. között.

Sajtóközlemény letöltése


 

Megkezdődött Ajka város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata

Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban.

A stratégia 7 éve készült el így annak felülvizsgálata indokolt és időszerű. A Belügyminisztérium Európai Uniós források felhasználásával, országos szinten támogatja és szervezi a Városfejlesztési Stratégiák felülvizsgálatát és nyilvános pályázat útján választotta ki a stratégia elkészítésével megbízott tervezői csoportot.

A szakértők feladata egy olyan középtávú stratégia készítése, amely figyelemmel van Ajka és lakosságának legfontosabb igényeire, elvárásaira, célkitűzéseire az elkövetkező évtized vonatkozásában. A stratégia a elkészítési határideje 2015. június.

DSC_0230 másolata
Fotó: Szakértői egyeztetés a hivatalban.


infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

Sajtóközlemény

 

AJKA, MEGÚJULÓ MÚZEUM
TIOP-1.2.2-11/1-2012-0038

Az „Ajka, Megújuló múzeum” című pályázat keretében átalakult a Városi Múzeum és Fotógaléria, megújult a városfejlődést bemutató terem és az időszaki kiállításoknak helyet adó Borsos Miklós terem, valamint az előtér. A múzeum a digitális eszközök és a kiállítás variálhatósága révén magasabb minőségű és sokrétűbb szolgáltatást nyújt.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében sikeresen befejeződött az ajkai helytörténeti kiállítás megújítását célzó, 2013. szeptember 1-jével megkezdett pályázat megvalósítása. Az átalakított múzeumot 2014. szeptember 30.-án adja át Ajka Város Önkormányzata.

A felújítás révén modernizálódott a Városi Múzeum belső környezete a látogatói csoportok, különös tekintettel az iskolások érdeklődésének fenntartása érdekében. A beruházás során az intézmény alkalmassá vált nagyobb létszámú iskolai és látogatócsoportok befogadására, múzeumi foglalkozások megtartására akár 35 fős csoportok számára is. A modern technikai eszközök beszerzésével iskolabarát múzeum jött létre. A berendezések kialakításánál nagy hangsúlyt kapott az energiatakarékosság és a minőségi anyagok felhasználása. Korszerű, tartós múzeumi terek alakultak ki, amelyek mind az óvodai-iskolai, mind az intézményt látogató lakosok számára új ismereteket biztosítanak. Az intézmény átalakítása lehetőséget teremt a folyamatosan bővülő kiállítási anyag korunk igényeihez igazodó bemutatására. A helytörténeti gyűjtemény alapjaiban újult meg. Elkészítésében nagy segítséget nyújtottak az ajkai cégek, valamint a Lackó Dezső Múzeum munkatársai.

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményi keretében működő Városi Múzeum 1989 óta, a Fotógaléria 2001 óta működik. A múzeum kialakítása megnyitása óta nem változott jelentősen, várostörténeti része az elmúlt 24 év alatt jelentősen elavult, a statikus múzeumi kiállítás már nem volt vonzó a látogatók számára. Ajka Város Önkormányzata az Integrált Városfejlesztési Stratégiájában célul tűzte ki a közszolgáltatások színvonalának és kiterjedtségének növelésesét, valamint a helyi lakosok közötti kohéziók erősítését. E célt szolgálta a kiállítás oktatási-képzési szerepének erősítése, iskolabarát szemléletű megújítása. Ezáltal a fiatalabb korosztály új ismereteket szerezhet, erősödik a városhoz való kötődése. A megújult kiállítás az idősebb generáció számára is hozzájárul az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák elsajátításához.

A beruházás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Sajtóközlemény letöltése…


Kerékpárút – sajtóközlemény infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

Sajtóközlemény letöltése…


Béke, Téglagyári utca – sajtóközlemény  infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

Sajtóközlemény letöltése…


AJKA, MEGÚJULÓ MÚZEUM sajtóközlemény  infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

A cikk PDF formátumban


Közösségi közlekedés fejlesztése infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

MEGHÍVÓ