Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében

Gondolkodjunk közösen Ajka fenntartható jövőéért – Ajka Klíma akciótervének felülvizsgálata

Ajka Város Önkormányzata a WWF Magyarország klímavédelmi csapatával együttműködve hívta műhelymunkára február 20-án a Városházán az önkormányzati intézmények, cégek, az iskolák, az óvoda, az egyetem és a civil szervezetek képviselőit.

A város 2019-ben dolgozta ki első Klíma akciótervét (SECAP). Az önkormányzat a WWF Magyarország közreműködésével, nemzetközi tapasztalatok felhasználásával megkezdi annak tervezett felülvizsgálatát.

A beszélgetésben arra is keresték a választ, hogy miért van szükség városi klíma akciótervre, milyen területekre kell kiterjednie és miként tudnak részt venni a városlakók, a helyi vállalatok, civil szervezetek, intézmények, hatóságok, fiatalok stb. az akcióterv felülvizsgálatának és végrehajtásának folyamatában.

Csontos Csaba, a WWF Magyarország éghajlat változás és energia program projektvezető bevezetőjében elmondta, örül, hogy Ajkán fontosnak tartják az emberek a klímavédelmet, ezért is kíséri ekkora érdeklődés a klíma akcióterv felülvizsgálatát.

Ez évben részletes felmérés és adatgyűjtést követően a készülő tervet rendezvényekkel ismertetik meg és népszerűsítik. Kiemelt cél, hogy a Klíma akcióterv kidolgozásába és megvalósításába a helyi fiatalokat is bevonják.

A klímavédelni tevékenység akkor ér célt, ha minden korosztály részt vesz abban. Tudatosítani kell mindenkiben, hogy a klímavédelem az ő környezettudatosságán is múlik.

A Klíma akcióterv felülvizsgálatát az Európai Unió LIFE ASAP programja támogatja.

LIFE ASAP WWF program hivatalos weboldala

 

 

Főpályázó Veszprém Megyei Önkormányzatinfoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

A projekt címe:

Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyébe

A szerződött támogatás összege: 88,46 M Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. június 30.

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001

5 konzorciumi partner vesz benne részt (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Várpalota)

 

FENNTARTHATÓ ENERGIA ÉS KLÍMA AKCIÓTERVE (SECAP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent. Jelen projektünk célja egy Veszprém megyei Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) készítése.

A projekt hatására a megyében lévő települések SECAP dokumentummal fognak rendelkezni, aminek eredményeként megjelenik a klímaadaptáció és ennek következtében klímaváltozást megelőző szempontok érvényesülnek a településtervezésben. Mindezek mellett egy későbbi fejlesztés, szabályozás során már igénybe tudnak venni egy olyan szakmai alapon elkészült dokumentumot, ami a klímaváltozást, energia-felhasználást is szem előtt tartja. A projekt helyszíne Veszprém megye. A megyében egyetlen település sem rendelkezik Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvel.

A projektgazda a Veszprém Megyei Önkormányzat, aki konzorciumvezetőként összefogja az alábbi 5 települést: Ajkát, Balatonfüredet, Pápát, Tapolcát és Várpalotát. Ennek során elkészül a települések Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP) és csatlakoznak a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezethez és annak vonatkozó programjához. A projekt során szoros kapcsolatban vagyunk az alábbi 6 vidékfejlesztési közösséggel, akikkel a megvalósítás során együttműködünk:

1. „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület,

2. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület,

3. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület,

4. GEMARA SK Vidékfejlesztési Egyesület,

5. Somló – Marcalmente – Bakonyalja LEADER Egyesület,

6. Vulkánok Völgye Egyesület.

A fent felsorolt vidékfejlesztési közösségek Veszprém megyei települései részére is elkészül a Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv, ezzel biztosítottá válik a Covenant of Mayors-hoz való csatlakozás lehetősége.

Az együttműködésben a vidékfejlesztési közösségek aktívan vesznek részt. Számolunk az adatgyűjtés, adatelemzés tevékenységeiben való közvetlen részvételükkel. Az elkészülő SECAP az egyes közösségek elkészített Helyi Fejlesztési Stratégiáit (HFS) tartalmilag kiegészítik, szakmailag új területeken teljessé teszik. Remélhetőleg a SECAP a már elfogadott HFS-ek felülvizsgálatakor új, az energiahatékonyság és környezettudatosság, valamint klímaváltozás csökkentésére tett intézkedéseket kezdeményeznek. A projekt eredménye hozzájárul az Európai Unió 11 tematikus célja közül négyhez: 4. tematikus cél (Az alacsony CO2-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban), 5. tematikus cél (Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés ügyének támogatása), 6. tematikus cél (A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása), 8. tematikus cél (A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása). A tervezett projekt hozzájárul azon célok eléréséhez, amelyek a Veszprém Megye Területfejlesztési Programja – Operatív Program keretében szinte minden prioritás esetében megfogalmazódtak, így a fenntarthatóság elve, a környezeti értékek megóvása, a környezetbiztonság, a klímaváltozás negatív következményeinek csökkentése. A megyei Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) segítségével az érintett városokban, továbbá a vidékfejlesztési közösségeken keresztül a megye egész területén hatékonyabb beavatkozások, szabályozások lehetségesek, melyek hozzájárulnak a belső területi kiegyenlítődéshez. A projekt nem kapcsolódik közvetve az energiahordozó előállításához, feldolgozásához köthető élőmunka-igényes egyéb helyi fejlesztésekhez. A projekt eredményeként számos hazai és nemzetközi egyezmény, szakpolitikai cél elérését segítheti elő. A dokumentum megléte elősegíti a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiába ((NÉS-2) 2014-2025) foglalt eredmények elérését. A projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.