Ajka Városi Bölcsöde bővítése és fejlesztése

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

Kedvezményezett: Ajka Város Önkormányzata

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívás keretében Ajka Város Önkormányzata az Ajka Városi Bölcsőde bővítését és a meglévő épület korszerűsítésére nyert el 175.000.000 Ft-ot.

 A fejlesztés során a bölcsőde új akadálymentes épületszárnnyal bővül, mely 24 fővel gyarapítja az intézmény jelenlegi férőhelyeinek számát, így a meglévő 98 férőhely 122-re bővül.

Az Ajkai Városi Bölcsőde pavilonrendszerű épülete 4 gondozási egységből áll, melyben egységenként 2-2 csoportszoba található a hozzá kapcsolódó helyiségekkel

Az ellátandó korosztály speciális adottságai miatt a jogszabályok nem teszik lehetővé a meglévő csoportokban a további létszámnövelést. Felmérve a kerületi lehetőségeket és a meglévő épület adottságait, a leggyorsabb és a legolcsóbb megoldás az intézmény új szárnnyal való bővítése, mely révén további két csoportszobával és a hozzá tartozó helyiségekkel, valamint kerttel bővül.

A bővítés mellet a gazdasági részleg és a konyha is átalakításra kerül, megtörténik a meglévő szárnyak korszerűsítése is. A projekt során új napkollektor rendszer kerül kiépítésre.

A bővítés a dolgozói létszám bővülését is eredményezi. Szükségessé válik 4 új kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka felvétele az új gondozási egység üzemeltetéséhez.

Az Ajkán élő munkaképes szülők körében jelentős előrelépést jelent, ha gyermekük számára nyugodt nappali ellátást biztosíthatnak egy önkormányzati intézmény keretei között, amely által a munkaerőpiacon így nagyobb eséllyel indulhatnak. A bővíteni tervezett bölcsőde épület a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az OTÉK és a vonatkozó építésügyi ágazati szabvány követelményei szerint épül meg. Ezek a szabályok biztosítják, hogy az intézményesített kisgyermek gondozás-nevelés megfelelő szakmai körülmények között működhessen.

A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

Sajtóközlemény

 

AJKA VÁROSI BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

2021/10/26

 

 

Az Európai Unió támogatásával befejeződött az „Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése” mely 201.250 millió Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetésre került „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” TOP-1.4.1-19 kódszámú támogatási rendszeréhez benyújtott TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00001 azonosítószámú „Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése” című pályázat építési munkái befejeződtek.

A fejlesztés során a bölcsőde új akadálymentes épületszárnnyal bővült, mely 24 fővel gyarapítja az intézmény jelenlegi férőhelyeinek számát, így a meglévő 98 férőhely 122-re bővült.

A meglévő intézmény új szárnnyal való bővítése során két csoportszobával és a hozzá tartozó helyiségekkel, valamint kerttel egészült ki. A bővítés mellet a gazdasági részleg és a konyha is átalakításra került. A projekt során új napkollektor rendszer került kiépítésre.

A bővítés a dolgozói létszám bővülését is eredményezi, 4 új kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka felvételére került sor az új gondozási egység üzemeltetéséhez.

A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.