Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása – Szociális és közösségi programok a belváros területén. Képzések, foglalkoztatás, családsegítés

Kedvezményezett: Ajka Város Önkormányzata

 Ajka város Önkormányzata a 2007-2013-as Európai uniós támogatási időszakban megkezdte a „Belváros I. akcióterület” szociális jellegű felzárkóztatását.

A szociális városrehabilitáció olyan városrészeket érintett, amelyek társadalmi és többnyire ebből adódóan fizikai állapota is lényegesen rosszabb, mint a települési, regionális szinten elfogadható. A rehabilitációs programok célja volt, hogy a program gazdája az adott városrészben valósítson meg felzárkóztató programokat mind az épített környezet, mind a társadalmi helyzet tekintetében.

A 2009-ben indult és 2011-ben lezárult pályázat keretében a terület épületállományának jelentős része megújult és széles körű ESZA típusú programok valósultak meg.

Az önkormányzat az elmúlt években tovább folytatta a terület épületállományának megújítását és jelen pályázati program keretében cél, hogy a korábban megkezdett fejlesztések „soft” típusú elemit is továbbvigye. Ajka városa 2015 évben felülvizsgálta Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, ennek keretében a város középtávú célkitűzéseit, melyek összhangban állnak jelen fejlesztési programmal. Ajka város Önkormányzata a program megvalósítására a korábbi programban már közreműködő Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesületet kérte fel konzorciumi partnernek

A Konzorcium korábban megkezdett infrastrukturális beavatkozásokat jelen program keretében a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok megvalósításával kívánja folytatni. A már elindított szociális városrehabilitációs projekteket jelen program keretében közösségfejlesztő programok kísérik, amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját.

Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése érdekében, közösségfejlesztést célzó programok, társadalmi integrációját segítő programok mediációs és antidiszkriminációs programok valósulnak meg.

Az Akcióterület a Belváros városrész területén fekvő területi egység, délen a Deák Ferenc utca, keleten a Fő út, Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca vonala, északon az Ifjúság utca 4-10, nyugaton a Kohász utca, Eötvös utca, Semmelweis utca 9-3 határolja, majd a Mikes Kelemen utcán keresztül határa az Újélet utca felé kanyarodik, magába foglalva a Semmelweis utca 2- es épületét, valamint a Bercsényi utca mindkét oldalát.

A projektnek részként folyamatos szociális munka valósul meg, mely a magasbeépítésű panelos területen élő hátrányos helyzetű lakosságot segítik. A folyamatos szociális munka keretében 2 főt kívánunk foglalkoztatni.

Pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás történik. A problémák feltérképezése érdekében tanulmány, egyéni fejlesztési tervek készülnek és megtörténik a szociális munkások szupervíziója is.

A foglalkoztatás elősegítése érdekében a munkáltatók és a munkavállalók segítését tervezzük, A kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére kiemelt hangsúlyt helyezünk, ennek keretében – a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen.

 Az akcióterületen élők egészségének fejlesztése érdekében egészségügyi programok és a preventív jellegű szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítunk. Figyelmet fordítunk a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok keretében a rendőrséggel és a polgárőrséggel bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok; és helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek készülnek.

Jelen program célja, hogy a megkezdett infrastrukturális és társadalmi felzárkóztatási programot folytathassa a város. Ennek révén az Ajka Belváros I. Akcióterületen élő lakók életminősége javul. A fizikai és társadalmi környezet megújítása, fejlesztése általa, a rehabilitáció segítségével integrálódik a településszövetbe. A korábbi városrehabilitáció keretében megújított infrastrukturális környezet és az akcióterületen elindított társadalmi felzárkóztató folyamatok hatásai megerősödnek, az életminőség javul a területen, vagyis a terület népességcsökkenése lassul, az itt élők közösségei megerősödnek, a hátrányos helyzetű emberek lehetőségei javulnak és a társadalmi szolidaritás erősödik.

 

2020/december/29

Lezárult a városrehabilitációs program

Lezárult a TOP-5.2.I-15-VE1-2016-00004 azonosítószámú Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása érdekében indított pályázat. Ajka Város Önkormányzatának, valamint az Kristály-völgy Egyesület együttműködésében, az Európai Unió támogatásával 80 millió Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg.

A Fő, utca, Petőfi utca, Kossuth utca, Ifjúság utca, Bercsényi utca, Kohász utca lakosainak bevonásával megvalósult a lakóközösségek fejlesztése a projekt keretében.

A program keretében lehatárolt akcióterület társadalmi fejlesztésével, a közösségi kohézió erősítésével, a foglalkoztatást elősegítő programok elindításával a gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő készségfejlesztési programok, az egészségügyi programok, bűnmegelőzési programok megvalósításával, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával a helyi közösségek megerősítését kívánta elérni.

A támogatás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.