SULIJoule 2020 – Fekete I.-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása

Kedvezményezett: Ajka Város Önkormányzatainfoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

A pályázat célja az Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József Attila utcai épületegyüttesének energetikai megújítása.

Támogatás összege  532 696 793 Ft
Összköltség 534 478 810 Ft

A projekt megvalósításának kezdete 2017.10.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2023.12.29.

Az iskola épületegyüttese a József Attila utca és a Béke utca által határolt területen helyezkedik el. A 18 tanteremmel rendelkező iskola kiegészítő oktatási és kiszolgáló helyiségekkel, étkezővel és melegítőkonyhával rendelkezik. A Régi épületen helyezkedik el a nevelési tanácsadó, továbbá klubhelyiségek, és irodák. Épületszerkezeti és funkcionális szempontból 2 fő egységet különböztetünk meg, melyek további részekre bonthatóak az alábbiak szerint.

  • Háromszintes oktatási épület
  • Étkező és konyha épület
  • Régi épület

A tagolt alaprajzú épületegyüttes 3 ütemben épült. Legkorábban az L-alaprajzú, földszintes, magastetős épületrész vélhetően az 1950-es években, majd ezt követte a délnyugat irányú bővítés a földszint + 1 szintes, magastetős épületrésszel. Az utolsó ütemben az osztálytermeket, tornatermet és éttermet, konyhát befogadó, GYŐRVÁZ szerkezetű, földszintes és földszint + 2 szintes épületrészek épültek, 1978-as tervek alapján. Az egyes épületrészeket 3 földszintes nyaktag köti össze. Az épületek átfogó felújítására az elmúlt évtizedekben nem került sor. A térhatároló szerkezetek nem felelnek meg az épületenergetikai követelményeknek.

A rekonstrukció keretében az oktatási és a művelődési ház épületnél megtörténik a külső héjazat szigetelése 12-14 cm vastagságban, valamint az összes nyílászárók cseréje. Továbbá minimális gépészeti átalakítás, amely tartalmazza az összes radiátornál a termosztatikus szelepeket és az épületekben lévő hőközpontban az elzárókat. Az épülethez 39,5 kWp teljesítményű beépített napelemes rendszer telepítése történik.

A kivitelezést a Polip 2001 Kft. nyerte el közbeszerzési eljárás keretében.

Fotók a kivitelezésről:

 

 


Kedvezményezett: Ajka Város Önkormányzatainfoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

Befejeződött a Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József Attila utcai épületegyüttesének energetikai megújítása.

Támogatás összege  532 696 793 Ft
Összköltség 594 478 810 Ft

A projekt megvalósításának kezdete 2017.10.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2023.12.29.

Az 532,7 millió Ft nagyságú, vissza nem térítendő uniós támogatás segítségével megvalósuló projektben a 8400 Ajka, József Attila utca 30. szám alatti Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József Attila utcai épületegyüttesének energetikai megújítása fejlesztés valósult meg. A projekt összköltsége 594,48 millió Ft volt.

Az energetikai beruházás keretében a panelos szerkezetű iskolaépület és a hozzá kapcsolódó étkező és konyha épület, valamint a „régi iskolaépület” megnevezésű az 1950-es években épült L-alaprajzú épületrész felújítása valósult meg.

A fejlesztés eredményeként minden épületnél megtörtént a külső héjazat szigetelése, beleértve a födémek szigetelését is, a nyílászárók cseréje 3 rétegű nyílászárókkal, a radiátorok termosztatikus szelepekkel szabályozhatóvá váltak, valamint kiemelten figyeltünk az esélyegyenlőségre is, így két akadálymentes vizesblokk is készült.

A beruházás részét képezte saját villamosenergia-igény kielégítése céljából kialakított 40 kWp teljesítményű napelemes rendszer kialakítása, mely révén jelentősen csökkeni fog az áramszámla.

Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése a felújítást követően CO2 egyen-érték tonnában: 117,86 tCO2eqv

A projekt a Széchenyi Terv program keretében valósult meg. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

A projektzáró rendezvényre 2023. december 15.-én került sor.

 

Szemléletformáló Kiadvány