Kaszinó nagytermének megújítása – CLLD

 

 

Kedvezményezett: Ajka Város Önkormányzata

 

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” TOP-7.1.1-15 címmel pályázati felhívás került közzétételre 2016 évben. A programban való részvételről Ajka város Önkormányzata 144/2016. (V.20.) Kt. határozatában döntött.

A pályázati felhívásnak megfelelően megalakult a Helyi akciócsoport (HACS) AJKAI KAPOCS néven. Melynek tagjai Ajka város Önkormányzata, intézményei a város civil szervezetei és vállalkozásai.

Az Ajkai Kapocs Helyi Akciócsoport 2016.05.23-án meghozott döntése értelmében a munkaszervezeti feladatokat a Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület látja el.

A benyújtott és elnyert pályázathoz kapcsolódóan Ajkai Kapocs Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) került kidolgozásra.

HKFS-ben megfogalmazott cél „Ajka város népességmegtartó képességének erősítése az innovatív, kreatív és szolidáris közösségi kezdeményezések által, amely hozzájárul a városban élő lakosság életminőségének javításhoz”.

Az Ajkai Kapocs Helyi Akciócsoport a pályázati útmutatók és a stratégia alapján elkészíti és megjelenteti a helyi pályázati felhívásokat.

Ezek közül a második a Közösségi terek funkcióbővítése, melyre Ajka Város Önkormányzata is benyújtotta pályázatát.

Az IST kiemelt részcélja a Társadalmi szolidaritás és kohézió erősítése. Ezt a célt szolgálják az alközpontfejlesztések mellett, a helyi identitást alakító közösségteremtő, közösségi élményeket adó akciók és rendezvények. Természetesen a városközpont lakói sem maradhatnak ki a közösségi megmozdulásokból.

A Kaszinó épülete Ajka város hagyományos, nagy múltú közművelődési színtere. Öt évtizede használja a lakosság és a civil szerveződések. Mivel a városban ez az egyetlen, nagy rendezvények lebonyolítására alkalmas nagyterem. A Városi Művelődési központban fix székek vannak, a kiállító terem kicsi, csupán 200 fő befogadására alkalmas. Itt tartják a bálokat, a jótékonysági rendezvényeket, a civil szervezetek nagy ünnepi közgyűléseit, az intézmények lakossági fórumait. A tehetséges fiatalok, zenészek, színjátszók itt tudnak bemutatkozni. Ez alapján a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ által működtetett Kaszinó épülete biztosítja ezt a helyszínt a város lakosságának korosztálytól függetlenül. Az épület az elmúlt időszakban megkopott, a jelenlegi infrastruktúra nem biztosítja a színvonalas rendezvények, események lebonyolítását. A legégetőbb problémát a korszerűtlen világítás jelenti, amit a diabetes és gyengén látó civil szervezetek tagjai nagyrendezvényeik során régóta szóvá tesznek.

A város célja, hogy a városlakók számára biztosítson egy olyan rendezvénytermet, ahol a nagy létszámú közösségi események, kulturált szórakozási (bálok, fórumok, koncertek, sportesemények, bemutatók, konferenciák, tehetségkutató események, szemléletformáló programok, és zenei-, művészeti-, szórakoztató rendezvények, próbák, táncházak, gazdasági rendezvények helyszíne biztosítható. Az Ajkai KAPOCS „Okos ház” kulcsprojektjéhez oly módon kapcsolódik, hogy az Okos házat birtokba vevő tehetséges fiatalok nagy közönség előtti bemutatkozása egyszerűbbé válhat. Zenekarok koncertjei, e-sport bajnokságok, színpadi táncos produkciók, színjátszó fesztiválok megszervezéséhez kiváló helyszín, és több száz fő befogadására alkalmas.

A nagyterem így az Okos Házhoz kapcsolódva komplexebben tudja kiszolgálni a fiatalok és egyben a városlakók igényeit.

A projektet a HACS elfogadta és jelenleg szerződés előkészítési szakaszban van.

A Kaszinó nagytermének megújítása lehetőséget biztosít új és innovatív szolgáltatások kialakítására: gazdasági konferenciák, munkáltatók bemutatkozása, munkahelyek népszerűsítése, amelyek összefüggenek a robottechnológia, mesterséges intelligencia fejlődésével. Ezáltal a fiatalokat lehet ösztönözni arra, hogy új és rendhagyó szakmákat akarjanak tanulni, ehhez jelenleg a Legó-robot programozó szakkörrel is hozzájárulunk, a Mars – expedíciós bemutatónak is ideális helyszínévé válhat a fejlesztés helyszíne. Önkormányzati intézmények fórumai, szociális intézmények jótékonysági rendezvényei, civil szervezetek egészségügyi, szabadegyetemhez kötődő ismereterjesztő előadássorozatai méltó és megfelelő körülmények között biztosíthatók. A fiatalok lehetőségei és a számukra nyújtott szolgáltatások bővülnek a nagyterem használatával.

2020/04/30

Sajtóközlemény

AZ AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELNYERT „KASZINÓ NAGYTERMÉNEK MEGÚJÍTÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSULT BERUHÁZÁS ÁTADÁSA 

Az Ajkai Kapocs HACS Közösségi terek funkcióbővítése – Közösségi házak térrészek fejlesztése, felújítása, eszközbeszerzése TOP-7.1.1-16-H-070-2 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00102 azonosítószámú „Kaszinó nagytermének megújítása” című pályázat megvalósítása befejeződött.

A beruházás során az Ajka, Újélet u. 8 szám alatt elhelyezkedő Kaszinó épület nagytermének megújítása valósult meg.

A fejlesztés révén sor került a nagyterem villamos hálózatának, világítási rendszerének korszerűsítésére és a helyiség álmennyezetének cseréjére.

A Kaszinó nagytermének megújulása lehetőséget biztosít ezentúl az új és innovatív szolgáltatások kialakítására. Az Önkormányzati intézmények fórumainak, szociális intézmények jótékonysági rendezvényeinek, civil szervezetek egészségügyi, szabadegyetemhez kötődő ismereterjesztő előadássorozatainak méltó és megfelelő körülmények között biztosíthatók. A fiatalok kikapcsolódási lehetőségei és a nekik nyújtott kulturális szolgáltatások köre is bővül a megújult nagyterem használatának biztosításával.