Barangolás az őslények és ásványok között

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFAA pályázat keretében a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Ajkai Bányászati Kiállítóhelyének Ásvány – és Kőzettár egységében egy geológiai célú oktatási labort és látványtárat, valamint a Kozma Károly terem megújítását kívánjuk megvalósítani, mely révén az intézmény biztos hátteret adhat a tanulási folyamatoknak, a kompetenciafejlesztésnek, képzéseknek, valamint a szolgáltatások működtetéséhez a korszerű IKT infrastruktúra is megteremtődhet. A fejlesztésben érintett terek: A) Geológiai témájú foglalkoztató, oktató terem kialakítása.

A felhívás keretében egyrészt újonnan szeretnénk kialakítani egy geológiai témájú foglalkoztató, oktató termet, ahol egyrészt a kiállított kőzetek és ásványok látványtárként tekinthetők meg, de ugyanakkor lehetőség van egyszerűbb geológiai kísérletek, vizsgálatok elvégzésére is a beszerzésre kerülő demonstrációs eszközök (pl. ultrahangos tisztító, mikroszkóp, preparátorvéső, nagyító, lapnagyító) segítségével. A két, jelenleg különálló tér ajtóval történő egybenyitása során a korábban is itt helyet kapó ásványok és kőzetek továbbra is itt maradnának, de terveink szerint látványtárként. A kiállított anyag elhelyezése így logikusabb, áttekinthetőbb rendet követhetne. Ebben az egyrészt geológiai kísérleti laborként is funkcionáló térben nyílna lehetőség mintegy 15 fő számára múzeumpedagógiai foglalkozások tartására. Itt lenne mód arra, hogy egészen az óvodás korosztálytól kezdve az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten megismertessük az érdeklődő gyerekeket – kiegészítve, alapozva az iskolai természetismeret, földrajz, kémia tantárgyak keretében már megszerzett ismeretekre – a földtörténeti változásokkal, a geológia alapjaival. Tervezzük, hogy korszerű IKT eszközök alkalmazásával, helyi wifi hálózatra építve, a kőzet és ásványtár anyagát feldolgozva különböző mobiltelefonos alkalmazásokkal, audioguide rendszerrel szeretnénk az egyéni ismeretszerzést, tanulást erősíteni. B, Kozma Károly-terem korszerűsítése – Oktatási célokat ellátó tér oktatási funkcióinak erősítése Másrészt már egy jelenleg is oktatási célokat ellátó tér, a Kozma Károly-terem korszerűsítését, oktatási funkcióinak erősítését tervezzük. Itt elsősorban a névadó tevékenységéhez ill. a környékünkön feltárt ősmaradványok, az „ajkai dinoszaurusz” Ajkaceratops kozmai tematikájához illeszkedve szeretnénk bővíteni a terem funkcióit úgy, hogy a jelenleg nagyobb előadások, bemutatók befogadására is alkalmas tér továbbra is megfeleljen ezen kívánalmaknak. Itt főként az ősmaradványok, a dinoszauruszok és élőviláguk kerülne a középpontba.
Diorámaszerűen, élethű rekonstrukciók segítségével szeretnénk megjeleníteni a késő kréta kori élővilágot úgy, hogy az IKT eszközök lehetőségeit kihasználva kínáljunk komplex tartalmakat a látogatóknak. A tervezett fejlesztések megvalósításához egyéb átalakításokra is feltétlenül szükség van. Terveink szerint az átalakítás során a raktár, irattár közötti falakon új átjáró ajtó kerülne beépítésre. A három helyiségekben számítógépes hálózat készülne, több számítógéppel, interaktív felületekkel. Építész szakértők javaslati szerint a két fűtetlen helyiség (mai raktár, irattár), valamint a meglévő Kozma Károly terem fűtését szükséges átalakítani egy hőszivattyús rendszer kialakítása történne meg.