Barangolás az őslények és ásványok között

Kedvezményezett neve:Ajka Város Önkormányzata
A projekt címe:Barangolás az őslények és ásványok között
A szerződött támogatás összege:47 547 846 Ft
A támogatás mértéke:100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma:2019. június 30.
Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00030

A pályázat keretében a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Ajkai Bányászati Kiállítóhelyének Ásvány – és Kőzettár egységében egy geológiai célú oktatási labort és látványtárat, valamint a Kozma Károly terem megújítását kívánjuk megvalósítani, mely révén az intézmény biztos hátteret adhat a tanulási folyamatoknak, a kompetenciafejlesztésnek, képzéseknek, valamint a szolgáltatások működtetéséhez a korszerű IKT infrastruktúra is megteremtődhet. A fejlesztésben érintett terek: A) Geológiai témájú foglalkoztató, oktató terem kialakítása.

A felhívás keretében egyrészt újonnan szeretnénk kialakítani egy geológiai témájú foglalkoztató, oktató termet, ahol egyrészt a kiállított kőzetek és ásványok látványtárként tekinthetők meg, de ugyanakkor lehetőség van egyszerűbb geológiai kísérletek, vizsgálatok elvégzésére is a beszerzésre kerülő demonstrációs eszközök (pl. ultrahangos tisztító, mikroszkóp, preparátorvéső, nagyító, lapnagyító) segítségével. A két, jelenleg különálló tér ajtóval történő egybenyitása során a korábban is itt helyet kapó ásványok és kőzetek továbbra is itt maradnának, de terveink szerint látványtárként. A kiállított anyag elhelyezése így logikusabb, áttekinthetőbb rendet követhetne. Ebben az egyrészt geológiai kísérleti laborként is funkcionáló térben nyílna lehetőség mintegy 15 fő számára múzeumpedagógiai foglalkozások tartására. Itt lenne mód arra, hogy egészen az óvodás korosztálytól kezdve az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten megismertessük az érdeklődő gyerekeket – kiegészítve, alapozva az iskolai természetismeret, földrajz, kémia tantárgyak keretében már megszerzett ismeretekre – a földtörténeti változásokkal, a geológia alapjaival. Tervezzük, hogy korszerű IKT eszközök alkalmazásával, helyi wifi hálózatra építve, a kőzet és ásványtár anyagát feldolgozva különböző mobiltelefonos alkalmazásokkal, audioguide rendszerrel szeretnénk az egyéni ismeretszerzést, tanulást erősíteni. B, Kozma Károly-terem korszerűsítése – Oktatási célokat ellátó tér oktatási funkcióinak erősítése Másrészt már egy jelenleg is oktatási célokat ellátó tér, a Kozma Károly-terem korszerűsítését, oktatási funkcióinak erősítését tervezzük. Itt elsősorban a névadó tevékenységéhez ill. a környékünkön feltárt ősmaradványok, az „ajkai dinoszaurusz” Ajkaceratops kozmai tematikájához illeszkedve szeretnénk bővíteni a terem funkcióit úgy, hogy a jelenleg nagyobb előadások, bemutatók befogadására is alkalmas tér továbbra is megfeleljen ezen kívánalmaknak. Itt főként az ősmaradványok, a dinoszauruszok és élőviláguk kerülne a középpontba.
Diorámaszerűen, élethű rekonstrukciók segítségével szeretnénk megjeleníteni a késő kréta kori élővilágot úgy, hogy az IKT eszközök lehetőségeit kihasználva kínáljunk komplex tartalmakat a látogatóknak. A tervezett fejlesztések megvalósításához egyéb átalakításokra is feltétlenül szükség van. Terveink szerint az átalakítás során a raktár, irattár közötti falakon új átjáró ajtó kerülne beépítésre. A három helyiségekben számítógépes hálózat készülne, több számítógéppel, interaktív felületekkel. Építész szakértők javaslati szerint a két fűtetlen helyiség (mai raktár, irattár), valamint a meglévő Kozma Károly terem fűtését szükséges átalakítani egy hőszivattyús rendszer kialakítása történne meg.

2019/06/22

 A Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programkeretében meghirdetésre került „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” TOP-4.1.9-16 kódszámú támogatási célra benyújtott EFOP-4.1.9-16-2017-00030 azonosítószámú „Barangolás az őslények és ásványok között” című pályázat befejeződött.

A Bányászati múzeum épületében a szakmai tervvel összhangban az alábbi fejlesztések valósultak meg:

 • megtörtént egy új geológiai foglalkoztató tér kiépítése (15-18 fő befogadására képes),
 • elkészült a meglévő Kozma Károly terem átalakítása (50-60 fő befogadására képes),
 • megvalósult a foglalkoztató terek fűtéskorszerűsítése, villamoshálózatának felújítása és akadálymentesítése,
 • az új oktató-foglalkoztató tereket funkcionális bútorokkal szereltük fel, továbbá
 • a foglalkoztató terekben lévő szakmai anyagokhoz kapcsolódó háttéranyagok bemutatását segítő tájékoztató rendszert építettünk ki,
 • ezen kívül a nemformális tanulást támogató IKT eszközöket szereztünk be (projektor, számítógépek, érintőképernyős monitorok),
 • megtörtént a nemformális oktatást támogató játékszoftverek kifejlesztése,
 • kiépítésre került a szoftverek használatát lehetővé tevő belső wifi hálózat,
 • kialakításra került a geológus munkáját bemutató kisgeológus homokozó,
 • elkészült a geológiai ismereteket, kőzeteket és ásványok mikroszkópos és egyszerű kémiai vizsgálatait lehetővé tevő oktató labor
 • A fejlesztések során az infokommunikációs akadálymentesítés is teljes körűen megvalósult.
 • Az informatikai rendszer szakszerű használata érdekében az intézmény dolgozói egy erre irányuló oktatásban részesültek.

Jelen projekt hosszú távú célja

 • bányászati hagyományok megőrzése és ápolása, megismertetése az új generációkkal,
 • ipari örökség megőrzése és ápolása, megismertetése,
 • a geológiai, őslénytani és egyéb természettudományos ismeretek oktatása, ismeretterjesztés,
 • természettudományra épülő szakmák, életpályák iránti érdeklődés növelése, népszerűsítése