Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében

Kedvezményezett neve: Ajka Város Önkormányzata
A projekt címe: Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében
A szerződött támogatás összege: 492.397.893,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. május 31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00007


Rövid összefoglalás a projektről: 


Ajka Város Önkormányzata konzorciumi formában, a partnerekkel közösen beazonosított szükségletek alapján valósítja meg a „Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” című pályázati programot. 

A konzorcium vezetője Ajka Város Önkormányzata, tagjai Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ, Halimba Község Önkormányzata, Kislőd Község Önkormányzata, Magyarpolány Község Önkormányzata, Molnár Gábor Műhely Alapítvány, Nyirád Község Önkormányzata, Sportváros Nonprofit Kft, Úrkút Község Önkormányzata, valamint Városlőd Község Önkormányzata. 

A pályázat célkitűzése, hogy a térségben működő humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését ösztönző programok megvalósuljanak, a szakemberhiány mérséklődjön, valamint a célkitűzéshez kapcsolódó Helyi emberi erőforrás fejlesztési tervben (HEFT) meghatározott intézkedések megvalósuljanak. 

A projekt keretében az általános célkitűzéseink a lakosság életminőségének javítása, és a térség népességmegtartó képességének növelése, az Ajkai Járás népességmegtartó képességének erősítése az innovatív, kreatív és szolidáris közösségi kezdeményezések által, a helyi társadalom fejlesztése a helyi közösségek bevonásával, a helyi szereplők együttműködésén alapuló fejlett, és fenntartható gazdasági-, társadalmi környezet kialakítása. 

Speciális célkitűzéseink, a lakosság életminőségének javítása a humán közszolgáltatások minőségének fejlesztésével, a fiatalok helyben tartása a számukra vonzó jövőkép megteremtésével, a helyi identitástudat és az együttműködés erősítése, a helyi értékek megőrzése, fejlesztése innovatív eszközökkel a fenntartható fejlődés figyelembevételével, a helyi közösség részvételének erősítése, képzett és szolidáris helyi társadalom megteremtése. 

  Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg
1. Ajka Város Önkormányzata – konzorciumvezető 225.437.364.- Ft 225.437.364.- Ft
2. Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 44.749.354.- Ft 44.749.354.- Ft
3. Halimba Község Önkormányzata 14.554.157.- Ft 14.554.157.- Ft
4. Kislőd Község Önkormányzata 22.956.197.- Ft 22.956.197.- Ft
5. Magyarpolány Község Önkormányzata 21.615.197.- Ft 21.615.197.- Ft
6. Molnár Gábor Műhely Alapítvány 41.841.200.- Ft 41.841.200.- Ft
7. Nyirád Község Önkormányzata 17.865.976.- Ft 17.865.976.- Ft
8. Sportváros Nonprofit Kft. 48.994.714.- Ft 48.994.714.- Ft
9. Úrkút Község Önkormányzata 26.886.197.- Ft 26.886.197.- Ft
10. Városlőd Község Önkormányzata 27.497.537.- Ft 27.497.537.- Ft
    Összesen: 492.397.893.- Ft

Sajtóközlemény

Lezárult Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében pályázat

2021/11/29

Lezárult a Humán közszolgáltatások fejlesztésére irányuló program, mely Ajkán és a vele konzorciumban együttműködő településeken – Úrkút, Halimba, Nyirád, Magyarpolány, Városlőd, Kislőd -, valamint konzorciumi partnereinél – Sportváros Kft, Molnár Gábor Műhely Alapítvány, Térségi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeteinél valósult meg, az Európai Unió 492.40 millió Ft vissza nem térítendő támogatása segítségével.

A projekt keretében célul tűztük ki a lakosság életminőségének javítását, és a térség népességmegtartó képességének növelését, az Ajkai Járás népességmegtartó képességének erősítését az innovatív, kreatív és szolidáris közösségi kezdeményezések által, a helyi társadalom fejlesztését a helyi közösségek bevonásával, a helyi szereplők együttműködésén alapuló fejlett, és fenntartható gazdasági-, társadalmi környezet kialakítását.  

A megvalósult lakhatási és ösztöndíjprogramok révén szakemberek maradtak helyben, diplomás fiatalok tértek haza. A támogatások segítségével javult települések népességmegtartó képessége, a településhez való kötődés ereje, a hiányszakmát tanuló fiatalok lehetőségei nőttek a tanulmányaik folytatására, a humán közszolgáltatások területén dolgozók megbecsültsége nőtt.

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó, háromszáz fő aktív korú foglalkoztathatóságának javítását egyéni fejlesztések segítségével valósították meg a programban foglalkoztatott mentorok.

Az integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása során szerepet kaptak a szűrő -és egészséges táplálkozással összefüggő egészségnapi programok, és napi szintű sporttevékenységek, melynek célja volt a testi és lelki egészség javítása, fenntartása. A sportprogramokon több ezer fő vett részt a konzorcium településein.

A szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezésével az étkeztetés mellett őszi, téli, tavaszi szünet alatt a hátrányos helyzetű gyermekek felügyeletéhez kapcsolódó kézműves, sport, és szórakoztató szabadidős programokkal megvalósított táborok a szülők munkavégzését is segítették.

A fiatal korosztály közösségeinek megerősítését és közösséggé kovácsolását közösségi aktivitásra építő programelemek segítségével valósítottuk meg. A Solar Camp táborok a fenntartható fejlődés iránt érdeklődő fiatalok összefogására irányult, az interaktív, szelfi falként is használt AJKA felirat erősíti az ajkai identitást. Az iskolaidő utáni művészeti- és sporttevékenységek végzésébe sikerült minden településen bevonni a fiatalokat, melyhez nagymértékben hozzájárultak a közterületeken kialakított kondiparkok is. A közbiztonság helyzetét kamerarendszerek felszerelésével javították a résztvevő települések. A folyamatokat közösségfejlesztő segített. A projekt keretében több száz esemény, rendezvény segítségével sikerült a lakosság életminőségét javítani,

A támogatás pénzügyi forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

További információ kérhető:

Tóth Gergely

stratégiai és fejlesztési referens

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

8400 Ajka, Szabadság tér 12.

tel: +36-88-521-145

fax:+36-88-212-794

mobil: +36-30-620-4103

fejlesztes@hivatal.ajka.hu