“Okos Ház” Ifjúsági közösségi ház létrehozása – CLLD kulcsprojekt

„Okos Ház” Ifjúsági közösségi ház létrehozása – Kulcsprojekt CLLD

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” TOP-7.1.1-15 címmel pályázati felhívás került közzétételre 2016 évben. A programban való részvételről Ajka város Önkormányzata 144/2016. (V.20.) Kt. határozatában döntött.

A pályázati felhívásnak megfelelően megalakult a Helyi akciócsoport (HACS) AJKAI KAPOCS néven. Melynek tagjai Ajka város Önkormányzata, intézményei a város civil szervezetei és vállalkozásai.

Az Ajkai Kapocs Helyi Akciócsoport 2016.05.23-án meghozott döntése értelmében a munkaszervezeti feladatokat a Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület látja el.

A benyújtott és elnyert pályázathoz kapcsolódóan Ajkai Kapocs Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) került kidolgozásra.

A stratégia kulcsprojektje „Ifjúsági közösségi ház létrehozása” címen került nevesítésre.

HKFS-ben megfogalmazott cél „Ajka város népességmegtartó képességének erősítése az innovatív, kreatív és szolidáris közösségi kezdeményezések által, amely hozzájárul a városban élő lakosság életminőségének javításhoz”.

Az Ajkai Kapocs Helyi Akciócsoport a pályázati útmutatók és a stratégia alapján elkészíti és megjelenteti a helyi pályázati felhívásokat. www.ajkaikapocs.hu

Ezek közül az első a kulcsprojekt, melyre csak Ajka Város Önkormányzata által vezetett konzorcium pályázhat.

Ajkai Kapocs HKFS K-ER7 számú, Ifjúsági közösségi ház létrehozása intézkedésre a helyi közösségek és a helyi társadalom megerősítése érdekében című helyi pályázati felhívás a TOP-7.1.1-16-H-070-12 kódszámmal került meghirdetésre.

A pályázatot 2018. decemberében Ajka Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető, valamint Ajka város területén székhellyel rendelkező Újélet 8 Kft., mint konzorciumi partner elnyerte.

A projekt helyszíne a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ kezelésében lévő Kaszinó épülete. A Kaszinó épületének bővítésével a város célja, hogy a fiatalok részére olyan közösségi tér alakuljon ki, ahol lehetőség van a tehetség fejlesztésére, a szabadidő aktív eltöltésére, IT technológiával, sportolási és kulturált szórakozási lehetőségekkel.

A közösségi ház révén fiatalok számára megnyílik egy közösségi tér, amit csak ők tudnak használni, ahol artikulálni tudják igényeiket, elképzeléseiket.

A közösségi ház alapot biztosít a tehetséggondozáshoz, az ifjúság megtartásához kapcsolódó szolgáltatások kialakításához (pénzügyi, jogi, marketing, PR, oktatás, diákmunka-szervezés, ösztöndíj programok kialakítása, stb) a helyi közösségek erősítése a helyi identitástudat növelése érdekében. A fiatalok háza lehetőséget biztosít a közös célok, érdekek megtalálásra a helyi szereplők (gazdasági szervezetek, önkormányzati intézmények, civil szervezetek) között a fiatalok lehetőségeinek bővítése érdekében.

Cél a meglévő innovatív ötletek megvalósítása a helyi közösségi élet és cselekvés felpezsdítése érdekében.