Építményadó

Mire vonatkozik: Az Önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek (együttesen: építmény) után kell fizetni.

Az adó alanya: az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa.

Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a vagyoni értékű jog jogosítottjának van adóbevallási és fizetési  kötelezettsége.

Az adó alapja: az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
Eljárási illeték:
 A bevallási kötelezettségre nincs.

FONTOS!  Az adókötelezettséget érintő változást,  ÉV KÖZBEN, a változást követően  – 15 napon belül – be kell vallani a honlapon található nyomtatványokon.
Társas vállalkozások kizárólag elektronikusan, természetes személyek postai úton, illetőleg személyesen nyújthatják be bevallásaikat, ügyfélfogadási időben hétfő vagy szerdai napon.

Nyomtatványok,letölthetõ dokumentumok:

Adatbejelentés építményadóról 2020, 2021, 2022 és 2023. évre – Főlap
Kitöltési útmutató…

Adatbejelentés építményadóról 2020, 2021, 2022 és 2023. évre A-lap – lakásra vonatkozó építményekre
Kitöltési útmutató…

Adatbejelentés építményadóról 2020, 2021, 2022 és 2023. évre  B-lap – a nem lakás céljára vonatkozó építményekre
Kitöltési útmutató…

Adatbejelentés az építményadóról 2019. évre – Főlap
Kitöltési útmutató…

Adatbejelentés az építményadóról 2019. évre A lap – lakásra vonatkozó építményekre
Kitöltési útmutató…

Adatbejelentés az építményadóról 2019. évre B lap – nem lakás céljára vonatkozó építményekre
Kitöltési útmutató…

Bevallás az építményadóról 2018. évre – Főlap
Kitöltési útmutató…

Bevallás az építményadóról 2018. évre A lap – lakásra vonatkozó építményekre
Kitöltési útmutató…

Bevallás az építményadóról 2018. évre B lap – nem lakás céljára vonatkozó építményekre
Kitöltési útmutató…

Bevallás az építményadóról 2017. évre – Főlap

Bevallás az építményadóról 2017. évre A lap – lakásra vonatkozó építményekre

Bevallás az építményadóról 2017. évre B lap – nem lakás céljára vonatkozó építményekre

Jogszabály:
– 1990. évi C. törvény a helyi adókról
– Ajka Város Önkormányzata Képviselõ-testületének többször módosított
18/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete az építményadóról
(hatályos 2019. január 1-től)
23/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete az építményadóról (hatályos 2018.01.01-től)
26/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete az építményadóról (hatályos 2016.01.01-től)
27/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete az építményadóról (hatályos 2015.01.01-tõl)
32/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az építményadóról (hatályos 2013.01.01-tõl)
Ajka Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a többször módosított 38/2003. (XII.16.) rendelete az építményadóról (hatályos 2004.01.01-től)

Fizetési határidõk:A tárgyévi adót két részletben
Általános esetben: tárgyév március 16, és szeptember 15.
Egyedi esetben: a fizetési meghagyás szerint.
Illetékes: Csirkovics Ildikó V.em.506. számú iroda – 88/521-152

Építményadó számlaszám: 50421136-10012181-00000000
Számlavezető: Takarékbank Zrt

IBAN: HU23 5042 1136 1001 2181 0000 0000
S.W.I.F.T.: TAKBHUHB