Építményadó

Mire vonatkozik: Az Önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek (együttesen: építmény) után kell fizetni.

Az adó alanya: az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa.

Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adó alapja: az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
Eljárási illeték: A bevallási kötelezettségre nincs.

ÚJ Folyamat: Az adókötelezettséget érintő változást követően – 15 napon belül – bevallási kötelezettsége van az adózónak.

Nyomtatványok,letölthetõ dokumentumok:

Adatbejelentés az építményadóról 2019. évre – Főlap
Kitöltési útmutató…

Adatbejelentés az építményadóról 2019. évre A lap – lakásra vonatkozó építményekre
Kitöltési útmutató…

Adatbejelentés az építményadóról 2019. évre B lap – nem lakás céljára vonatkozó építményekre
Kitöltési útmutató…

Bevallás az építményadóról 2018. évre – Főlap
Kitöltési útmutató…

Bevallás az építményadóról 2018. évre A lap – lakásra vonatkozó építményekre
Kitöltési útmutató…

Bevallás az építményadóról 2018. évre B lap – nem lakás céljára vonatkozó építményekre
Kitöltési útmutató…

Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról 2019. évre
Betétlap reklámhordozó utáni építményadóról
Kitöltési útmutató…

Bevallás a reklámhordozó utáni építményadóról 2018. évre
Betétlap reklámhordozó utáni építményadóról
Kitöltési útmutató…

Bevallás az építményadóról 2017. évre – Főlap

Bevallás az építményadóról 2017. évre A lap – lakásra vonatkozó építményekre

Bevallás az építményadóról 2017. évre B lap – nem lakás céljára vonatkozó építményekre

Bevallás az építményadóról 2016. évre – Főlap

Bevallás az építményadóról 2016. évre A lap – lakásra vonatkozó építményekre

Bevallás az építményadóról 2016. évre B lap – nem lakás céljára vonatkozó építményekre

Bevallás az építményadóról (2013., 2014., 2015. évekre vonatkozó)
Megállapodás az építményadó kötelezettségrõl több tulajdonos esetén

Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
Ajka Város Önkormányzata Képviselõ-testületének

23/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete az építményadóról (hatályos 2018.01.01-től)
26/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete az építményadóról (hatályos 2016.01.01-től)
27/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete az építményadóról (hatályos 2015.01.01-tõl)
32/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az építményadóról (hatályos 2013.01.01-tõl)
Ajka Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a többször módosított 38/2003. (XII.16.) rendelete az építményadóról (hatályos 2012.12.31-ig)
Fizetési határidõk:A tárgyévi adót két részletben
Általános esetben: tárgyév március 16, és szeptember 15.
Egyedi esetben: a fizetési meghagyás szerint.
Illetékes: Csirkovics Ildikó V.em.506. 88/521-152

Számlaszám: 11748038-15429726-02440000 Számlavezető: OTP BANK NYRT AJKAI FIÓKJA