Telekadó

Mire vonatkozik: Az Önkormányzat illetékességi területén lévő belterületi és külterületi telkekre vonatkozik.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, akkor az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosítottja. annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adó alapja: A földterület négyzetméterben számított területe.

Eljárási illeték: A bevallási, adatmódosítási kötelezettségre nincs.

FONTOS!: adókötelezettséget érintő változást (pl. eladás, vétel.) követően   – 15 napon belül – bevallási kötelezettsége van az adózónak.

Nyomtatványok, letölthetõ dokumentumok:

Telekadó adatbejelentés a 2023, 2024. évre
Kitöltési útmutató…

Telekadó adatbejelentés 2020, 2021. és 2022. évre
Kitöltési útmutató…

Telekadó adatbejelentés a 2019. évre
Kitöltési útmutató…

Jogszabály:
1990. évi C. tv. a helyi adókról
2003. évi XCII. tv az adózás rendjérõl

Ajka Város Önkormányzata Képviselõ-testületének:

A többször módosított 25/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a telekadóról (hatályos 2016.01.01-től)
26/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete a telekadóról (hatályos 2015.01.01-tõl)
Telekadó rendelet a 2014. évtõl
31/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a telekadóról (hatályos 2013.01.01-tõl)
24/2007.(V.25.) Ökr. sz. rendelete a telekadóról (hatályos 2007.07.01-től)

Fizetési határidõk:
Tárgyév március 16., és szeptember 15. illetve egyedi esetben a kiadott határozat szerint.
Illetékes: Csirkovics Ildikó V. em. 506. iroda – 88/521-152

Számlaszám: 50421136-10012198-00000000
Számlavezető: MBH Bank Nyrt.

IBAN: HU92 5042 1136 1001 2198 0000 0000
S.W.I.F.T.: TAKBHUHB