Önkormányzati támogatások

2014.év

KözleményAjka város Önkormányzata Képviselõ-testületének Humán és Népjóléti Bizottsága a mûvészeti ösztöndíjról szóló 11/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet alapján a 2014. július 15-én megtartott ülésénSzenes Tamás

pályázó részére 2014 július 1. napjától 2015. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegû ösztöndíjat állapított meg.

Ajka város Önkormányzata Képviselõ-testületének Humán és Népjóléti Bizottsága a sportolói ösztöndíjról szóló 10/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet alapján a 2014. július 15-én megtartott ülésén

Valler Bence
Kaufmann Péter
Takács András

pályázó részére 2014. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegû ösztöndíjat állapított meg.

Közlemény

Ajka Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2014. (I. 28.) rendelete 8. fejezet 20. §-a biztosította jogkörében eljárva Schwartz Béla Ajka Város Polgármestere eddig az alábbi egyesületek számára nyújtott támogatást:

Letöltés…

Közlemény

A Humán és Népjóléti Bizottság 2014. május 8-i rendkívüli ülésérõl

107/2014. (V.8.) HNB határozat Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága az ajkai székhelyû közmûvelõdési-, sport-, egészségügyi- és szociális egyesületek 2014. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítélésérõl döntött 8.000.000 Ft összegben a következõk szerint:

1. Mozgássérültek Ajkai Egyesülete 150.000 Ft
2. Reneszánsz Egyesület 50.000 Ft
3. Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör Kulturális Egyesület 250.000 Ft
4. Gyepesi Örökségünk Egyesület 200.000 Ft
5. F.T. Diák Judo Club Ajka 800.000 Ft
6. Csékúti Hegyért Egyesület 90.000 Ft
7. Tósokberéndért Egyesület 400.000 Ft
8. Ajka Városi Amatõr Schnur Sakkegylet 180.000 Ft
9. Sun-Dome SE. 1.000.000 Ft
10. Ajkai Trampolin Sportegyesület 350.000 Ft
11. Bakonyi Tájfutó Klub 200.000 Ft
12. Robinson Lövész és Szabadidõ Egyesület 200.000 Ft
13. Bódéért Hagyományõrzõ Egyesület 200.000 Ft
14. Bányász Kulturális Egyesület 0 Ft
15. Ajkai Képzõmûvészeti Egyesület 350.000 Ft
16. Ajka-Csingeri Borostyán Férfikar 200.000 Ft
17. Ajkai Magyar-Finn Baráti Egyesület 50.000 Ft
18. Bánki Donát Természetbarát Egyesület 120.000 Ft
19. Ajkai Lovas Egyesület 150.000 Ft
20. Dinamik Rock’ n Roll Klub 1.000.000 Ft
21. Civil Fórum Padragkútért Egyesület 50.000 Ft
22. Bányász Sportkör Ajka 0 Ft
23. Ajkai Fotóklub 300.000 Ft
24. Gyepesi Asztalitenisz SE. 100.000 Ft
25. Boxer SE. 200.000 Ft
26. Ajkai Kórház Sportegyesület 50.000 Ft
27. Csingervölgyért Egyesület 150.000 Ft
28. Fekete Ló Floorball Egyesület 150.000 Ft
29. Ajkai Kosárlabda Egyesület 500.000 Ft
30. Szent Cecília Kórus Egyesület 100.000 Ft
31. Ajkarendekért Egyesület 150.000 Ft
32. Ajkai Forrás Nõikar Egyesület 0 Ft
33. Ajkai Grafikai Mûhely 210. 000 Ft
34. Nõi Labdarúgó Club Ajka 100. 000 Ft

K.m.f.

Utassy István
bizottság elnöke

Szõke Melinda
bizottság titkára

108/2014. (V. 8.) HNB határozat Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága a helyi nyugdíjas klubok 2014. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítélésérõl döntött 2. 599. 950 Ft összegben a következõk szerint:

1. Egészségügyi Nyugdíjas Klub 100.000 Ft + 38.340 Ft alaptám.
2. Nyugdíjas Tornaklub 3.550 Ft alaptám.
3. Önkormányzati Nyugdíjas Klub 80.000 Ft + 25.560 Ft alaptám.
4. Ajkai Diabetes Klub 100.000 Ft + 28.400 Ft alaptám.
5. Jó Szerencsét Nyugdíjas Klub 100.000 Ft + 23.430 Ft alaptám.
6. Nosztalgia Nyugdíjas Klub 130.000 Ft + 34.790 Ft alaptám.
7. Ajkai Látássérült Nyugdíjas Klub 100.000 Ft + 21.300 Ft alaptám.
8. Hagyományõrzõ Regös Nyugdíjas Klub 130.000 Ft + 45.440 Ft alaptám.
9. Bánkis Természetjárók Nyugdíjas Klubja 60.000 Ft + 30.530 Ft alaptám.
10. Bányász Hagyományápoló Nyugdíjas Klub 90.000 Ft + 29.110 Ft alaptám.
11. Pedagógus Nyugdíjas Klub 70.000 Ft + 21.300 Ft alaptám.
12. „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete 100.000 Ft
13. Timföldgyári Nyugdíjas Klub 100.000 Ft + 22.010 Ft alaptám.
14. Nyugdíjas Baráti Kör 30.000 Ft + 22.720 Ft alaptám.
15. Lila Akác Nyugdíjas Klub 120.000 Ft + 31.240 Ft alaptám.
16. Gyepesi Örökség Nyugdíjas Klub 100.000 Ft + 48.280 Ft alaptám.
17. Dália Nyugdíjas Klub Ajkarendek 100.000 Ft + 34.080 Ft alaptám.
18. „Õszirózsa” Városi Nyugdíjas Klub Ajka 120.000 Ft + 29.110 Ft alaptám.
19. Üveges Nyugdíjas Klub 100.000 Ft + 21.300 Ft alaptám.
20. VGV Nyugdíjas Klub 70.000 Ft +15.620 Ft alaptám.
21. Tûzoltó Nyugdíjas Klub 50.000 Ft + 17.040 Ft alaptám.
22. Orchidea Nyugdíjas Klub 100.000 Ft + 19.880 Ft alaptám.
23. Padragi Bányász Hagyományõrzõ Kör 50.000 Ft + 36.920 Ft alaptám.

K.m.f.

Utassy István
bizottság elnöke

Szõke Melinda s.k.
bizottság titkára


2013. év

KözleményAjka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága a helyi nyugdíjas klubok 2013. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítélésérõl döntött 500.000 Ft összegben a következõk szerint:1. Egészségügyi Nyugdíjas Klub 30.000 Ft
2. Jó Szerencsét Nyugdíjas Klub 30.000 Ft
3. Nosztalgia Nyugdíjas Klub 30.000 Ft
4. Ajkai Látássérült Nyugdíjas Klub 30.000 Ft
5. Hagyományõrzõ Regös Nyugdíjas Klub 30.000 Ft
6. Bánkis Természetjárók Nyugdíjas Klubja 25.000 Ft
7. Bányász Hagyományápoló Nyugdíjas Klub 30.000 Ft
8. Pedagógus Nyugdíjas Klub 30.000 Ft
9. „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete 70.000 Ft
10. Ajka Városi Idõsügyi tanács 20.000 Ft
11. Timföldgyári Nyugdíjas Klub 30.000 Ft
12. Lila Akác Nyugdíjas Klub 30.000 Ft
13. Gyepesi Örökség Nyugdíjas Klub 30.000 Ft
14. Dália Nyugdíjas Klub Ajkarendek 30.000 Ft
15. „Õszirózsa” Városi Nyugdíjas Klub Ajka 30.000 Ft
16. Üveges Nyugdíjas Klub 25.000 Ft

K.m.f.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke

Szõke Melinda s.k.
bizottság titkára

A Humán és Népjóléti Bizottság
2013. május 30-i rendkívüli ülésérõl

179/2013. (V.30.) HNB határozat
Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága az ajkai székhelyû közmûvelõdési-, sport-, egészségügyi- és szociális egyesületek támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítélésérõl döntött 8.000.000 Ft összegben a következõk szerint:

1. Mozgássérültek Ajkai Egyesülete 200.000 Ft
2. Reneszánsz Egyesület 50.000 Ft
3. Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör Kulturális Egyesület 250.000 Ft
4. Gyepesi Örökségünk Egyesület 200.000 Ft
5. F.T. Diák Judo Club Ajka 1.000.000 Ft
6. Csékúti Hegyért Egyesület 95.000 Ft
7. Tósokberéndért Egyesület 350.000 Ft
8. Ajka Városi Amatõr Schnur Sakkegylet 200.000 Ft
9. Sun-Dome SE. 1.300.000 Ft
10. Ajkai Trampolin Sportegyesület 300.000 Ft
11. Bakonyi Tájfutó Klub 250.000 Ft
12. Robinson Lövész és Szabadidõ Egyesület 250.000 Ft
13. Bódéért Hagyományõrzõ Egyesület 100.000 Ft
14. Bányász Kulturális Egyesület 150.000 Ft
15. Ajkai Látássérült Klub 0 Ft
16. Ajkai Képzõmûvészeti Egyesület 400.000 Ft
17. Ajka-Csingeri Borostyán Férfikar 200.000 Ft
18. Röpisuli Sportegyesület 0 Ft
19. Ajkai Magyar-Finn Baráti Egyesület 25.000 Ft
20. Bánki Donát Természetbarát Egyesület 150.000 Ft
21. Ajkai Lovas Egyesület 150.000 Ft
22. Dinamik Rock’ n Roll Klub 1.200.000 Ft
23. Civil Fórum Padragkútért Egyesület 30.000 Ft
24. Bányász Sportkör Ajka 0 Ft
25. Ajkai Fotóklub 150.000 Ft
26. Gyepesi Asztalitenisz SE. 100.000 Ft
27. Boxer SE. 200.000 Ft
28. Ajkai Kórház Sportegyesület 50.000 Ft
29. Csingervölgyért Egyesület 150.000 Ft
30. Fekete Ló Floorball Egyesület 150.000 Ft
31. Ajkai Kosárlabda Egyesület 150.000 Ft
32. Szent Cecília Kórus Egyesület 50.000 Ft
33. Ajkarendekért Egyesület 150.000 Ft

K.m.f.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke

Szõke Melinda s.k.
bizottság titkára

180/2013. (V. 30.) HNB határozat
Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága a helyi nyugdíjas klubok 2013. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítélésérõl döntött 1.618.575 Ft összegben a következõk szerint:

1. Egészségügyi Nyugdíjas Klub 50.000 Ft + 24.075 Ft alaptám.
2. Nyugdíjas Tornaklub 30.000 Ft + 12.305 Ft alaptám.
3. Önkormányzati Nyugdíjas Klub 40.000 Ft + 14.980 Ft alaptám.
4. Ajkai Diabetes Klub 70.000 Ft + 23.005 Ft alaptám.
5. Jó Szerencsét Nyugdíjas Klub 70.000 Ft + 18.190 Ft alaptám.
6. Nosztalgia Nyugdíjas Klub 130.000 Ft + 21.400 Ft alaptám.
7. Ajkai Látássérült Nyugdíjas Klub 70.000 Ft + 16.050 Ft alaptám.
8. Hagyományõrzõ Regös Nyugdíjas Klub 70.000 Ft + 32.100 Ft alaptám.
9. Bánkis Természetjárók Nyugdíjas Klubja 30.000 Ft + 16.050 Ft alaptám.
10. Bányász Hagyományápoló Nyugdíjas Klub 100.000 Ft + 26.215 Ft alaptám.
11. Pedagógus Nyugdíjas Klub 30.000 Ft + 16.050 Ft alaptám.
12. „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete 30.000 Ft
13. Ajka Városi Idõsügyi tanács 0 Ft + 5.885 Ft alaptám.
14. Timföldgyári Nyugdíjas Klub 70.000 Ft + 17.655 Ft alaptám.
15. Nyugdíjas Baráti Kör 30.000 Ft + 19.795 Ft alaptám.
16. Lila Akác Nyugdíjas Klub 70.000 Ft + 24.075 Ft alaptám.
17. Gyepesi Örökség Nyugdíjas Klub 130.000 Ft + 30.495 Ft alaptám.
18. Dália Nyugdíjas Klub Ajkarendek 30.000 Ft + 25.680 Ft alaptám.
19. „Õszirózsa” Városi Nyugdíjas Klub Ajka 70.000 Ft + 25.145 Ft alaptám.
20. Üveges Nyugdíjas Klub 70.000 Ft + 16.050 Ft alaptám.
21. VGV Nyugdíjas Klub 30.000 Ft +13.375 Ft alaptám.

K.m.f.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke

Szõke Melinda s.k.
bizottság titkára

Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2013. évi elbírálásáról

Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2013. évi elbírálásárólAjka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága zárt ülésen a „BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2013. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött.„A” típusú pályázatra 69 fõ adta be igényét. A bizottság a szociális helyzetük alapján legrászorultabb 63 fõnek ítélte meg a támogatást. 3 fõ pályázata érvénytelennek minõsült, mivel nem feleltek meg a pályázati kiírásnak. „B” típusú pályázatot nem nyújtottak be.

A bizottság „A” típusú pályázatra, 10 hónap idõtartamra 63 fõ 1.500 Ft fõ/hó – 4.000 Ft fõ/hó közötti összeget ítélt meg a város 2013. évi költségvetésében erre a célra elkülönített 1.400 eFt összegbõl, mellyel a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és fõiskolai hallgatókat kívánja támogatni.

Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ az önkormányzat által megállapított támogatási összeget a támogatással megegyezõ mértékben kiegészíti.

Az ösztöndíjban részesülteknek gratulálunk!

Utassy István s.k.
Humán és Népjóléti Bizottság elnöke


2012. év

Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2012. évi elbírálásáról

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága zárt ülésen a „BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2012. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött.„A” típusú pályázatra 69 fõ adta be igényét. A bizottság a szociális helyzetük alapján legrászorultabb 69 fõnek ítélte meg a támogatást. „B” típusú ösztöndíjra 1 pályázat érkezett, melyet a bizottság nem támogatott.A bizottság „A” típusú pályázatra, 10 hónap idõtartamra 69 fõ 1000 Ft fõ/hó – 3500 Ft fõ/hó közötti összeget ítélt meg a város 2012. évi költségvetésében erre a célra elkülönített 1.400 eFt összegbõl, mellyel a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és fõiskolai hallgatókat kívánja támogatni.

A Wekerle Sándor Alapkezelõ az önkormányzat által megállapított támogatási összeget a támogatással megegyezõ mértékben kiegészíti.

Az ösztöndíjban részesülteknek gratulálunk!

Utassy István s.k.
Humán és Népjóléti Bizottság elnöke

Adatlap az elszámoláshoz

2012. évi önkormányzati támogatások elszámolásához adatlap
megtekintés/letöltés

Közlemény

Ajka város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat költségvetésérõl szóló 1/2012.(II.27.) rendeletében az ajkai székhelyû kiemelt sport és kulturális egyesületek mûködéséhez az alábbi támogatást biztosította:
megtekintés/letöltés


2011. év

Közlemény

Ajka város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat költségvetésérõl szóló 3/2011.(II.11.) rendeletében az ajkai székhelyû kiemelt sport és kulturális egyesületek mûködéséhez az alábbi támogatást biztosította:
megtekintés/letöltés

Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat elbírálásáról

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága zárt ülésen a „BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2011. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött.Az „A” típusú pályázatra 100 fõ adta be igényét. A bizottság a szociális helyzetük alapján legrászorultabb 71 fõnek ítélte meg a támogatást. „B” típusú ösztöndíjra 2 pályázat érkezett, melyet a bizottság nem támogatott.„A” típusú pályázatra, 10 hónap idõtartamra 71 fõ 1000 Ft fõ/hó – 3000 Ft fõ/hó közötti összeget ítélt meg a 2011. évi költségvetésében erre a célra elkülönített 1.400 eFt összegbõl, mellyel a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és fõiskolai hallgatókat kívánja támogatni.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága az önkormányzat által megállapított támogatási összeget a támogatással megegyezõ mértékben kiegészíti.

Az ösztöndíjban részesülteknek gratulálunk!

Utassy István s.k.
Humán és Népjóléti Bizottság elnöke


2010. év

EREDMÉNYHIRDETÉS

Ajka város Önkormányzatának Humán és Népjóléti Bizottsága a
fõiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíjának elbírálásáról
A fõiskolai, egyetemi hallgatók ösztöndíjáról szóló 22/2004. (VIII. 25.) rendelet alapján a bizottság 10 fõ hallgatót részesített ösztöndíjban.
A nyertes pályázók az önkormányzattal szerzõdést kötnek a rendeletben foglaltak alapján.Tanulmányi eredményük alapján az alábbi ösztöndíjban részesülnek:1. Rieder Bernadett Eszter 12.000 Ft/hó
2. Sebõ Julianna 12.000 Ft/hó
3. Fóty Gergõ 12.000 Ft/hó
4. Kõhalmi Aletta 12.000 Ft/hó
5. Goda Gábor 12.000 Ft/hó
6. Csiga Nóra 12.000 Ft/hó
7. Petró Dorottya 12.000 Ft/hó
8. Dima Anett 15.000 Ft/hó
9. Kereki László 15.000 Ft/hó
10. Mészáros Balázs 15.000 Ft/hó

A pályázatot elnyert hallgatóknak gratulálunk!

Utassy István s.k.
bizottság elnöke

KÖZLEMÉNY

Ajka város Önkormányzata Képviselõ-testületének Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága a mûvészeti ösztöndíjról szóló 16/2007. (IV. 30.) rendelet alapján a 2010. június 21-én megtartott ülésén

Kocsis Levente
Ludvai Kinga
Szenes Tamás

pályázó részére 2010 július 1. napjától 2011. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegû ösztöndíjat állapított meg.Ajka város Önkormányzata Képviselõ-testületének Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága a sportolók ösztöndíjáról szóló 15/2007. (IV. 30.) rendelet alapján a 2010. június 21-én megtartott ülésén

Kulics Máté
Henc Péter
Tobak Tamara

pályázó részére 2010. július 1. napjától 2011. június 30. napjáig bruttó 30.000. Ft/hó összegû ösztöndíjat állapított meg.

KÖZLEMÉNY

A Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága
2010. április 19-i rendkívüli ülésérõl
45/2010. (IV. 19.) MSCKB határozatAjka város Önkormányzatának Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága a helyi egyházközségek 2010. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítélésérõl döntött 3.600 eFt összegben az alábbiak szerint:1. Padragkúti Evangélikus Együlekezet 0 Ft
2. Szent Márton Egyházközség Ajkarendek 3 000 000 Ft
3. Jézus Szíve Egyházközség Ajka 0 Ft
4. Nagyboldogasszony Egyházközség Bakonygyepes 0 Ft
5. Ajkai Evangélikus Gyülekezet 0 Ft
6. Református Egyházközség 600 000 Ft

K.m.f.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke

Szõke Melinda s.k
bizottság titkára

46/2010. (IV. 19.) MSCKB határozat
Ajka város Önkormányzatának Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága a sportegyesületek támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítélésérõl döntött 9.400 eFt összegben az alábbiak szerint:

1. Ajkai Trampolin Sportegyesület 700.000 Ft
2. Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület 970.000 Ft
3. Túrateknõc Természetjárók Turista Egyesület 100.000 Ft
4. Dinamik Rock’ N Roll 1.500.000 Ft
5. Agromat Tenisz Club 100.000 Ft
6. Nõi Labdarúgó Club Ajka 80.000 Ft
7. Bányász Sportkör Ajka 2.000.000 Ft
8. Ajkai Lovas Egyesület 150.000 Ft
9. Gyógytestnevelés Sport Klub 50.000 Ft
10. Ajka Városi Amatõr – Schnur Sakkegylet 400.000 Ft
11. Diák Atlétikai Klub 400.000 Ft
12. Ajkai Kosárlabda Egyesület 300.000 Ft
13. Fekete Ló Floorball Egyesület 300.000 Ft
14. Ajkai Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány 0 Ft
15. Sun-Dome SE 1.500.000 Ft
16. Bakonyi Tájfutó Klub 300.000 Ft
17. Gyepesi Asztalitenisz Sportegyesület 50.000 Ft
18. Röpisuli Sportegyesület 100.000 Ft
19. Bánki Donát Természetbarát Egyesület 200.000 Ft
20. Ajkai Rádió Klub 100.000 Ft
21. Ajkai Kórház Sportegyesület 100.000 Ft

K.m.f.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke
Szõke Melinda s.k.
bizottság titkára

47/2010. (IV. 19.) MSCKB határozat
Ajka város Önkormányzatának Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága az amatõr mûvészeti együttesek, közmûvelõdési egyesületek támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítélésérõl döntött 3.990 eFt összegben az alábbiak szerint:
1. Padragi Bányász Hagyományörzõ Kör 100.000 Ft
2. Kézmûves Mûvészeti Egyesület 150.000 Ft
3. Robinson Gyermek és Ifjúsági Szabadidõ Egyesület 350.000 Ft
4. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Ajkai Csoportja 0 Ft
5. Csingervölgyért Egyesület 150.000 Ft
6. Bányász Kulturális Egyesület 400.000 Ft
7. Bódéért Hagyományörzõ Egyesület 200.000 Ft
8. Ajkai Fotóklub 200.000 Ft
9. Ajka Városi Idõsügyi Tanács Egyesület 20.000 Ft
10. Szent Cecília Kórus Egyesület 110.000 Ft
11. Melody Dance Stúdió Egyesület 50.000 Ft
12. Szent István Király Kolping Családi Egyesület 50.000 Ft
13. Ajkai Grafikai Mûhely 350.000 Ft
14. Civil Fórum „Padragkútért” Egyesület 100.000 Ft
15. Ajkarendekért Egyesület 100.000 Ft
16. Mozgássérültek Ajkai Egyesülete 300.000 Ft
17. Gyepesi Örökségünk Egyesül 200.000 Ft
18. Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör Kulturális Egyesület 300.000 Ft
19. Reneszánsz Egyesület 230.000 Ft
20. Ajkai Képzõmûvészeti Egyesület 480.000 Ft
21. Show Dance Egyesület 100.000 Ft
22. „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete 50.000 Ft

K.m.f.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke
Szõke Melinda s.k.
bizottság titkára

48/2010. (IV. 19.) MSCKB határozat
Ajka város Önkormányzatának Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága a helyi nyugdíjas klubok 2009. évi támogatására kiírt pályázatot elbírálta, és az alábbi támogatások odaítélésérõl döntött 1.507.320 eFt összegben az alábbiak szerint:
1. Bányász Hagyományápoló Nyugdíjas Klub 65.000 Ft + 24.080 Ft alaptám.
2. Bódéi Hagyományörzõ Egyesület 0 Ft + 20.210 Ft alaptám.
3. Nyugdíjas Klub Bakonygyepes 55.000 Ft + 26.230 Ft alaptám.
4. „Dália” Nyugdíjas Klub Ajkarendek 15.000 Ft + 17.630 Ft alaptám.
5. Egészségügyi Nyugdíjas Klub Ajka 60.000 Ft + 22.790 Ft alaptám.
6. Hagyományörzõ „Regõs” Klub 85.000 Ft + 24.510 Ft alaptám.
7. „Jó szerencsét” Nyugdíjas Klub 75.000 Ft + 15.050 Ft alaptám.
8. Látássérültek Klubja 80.000 Ft + 16.340 Ft alaptám.
9. „Lila akác” Nyugdíjas Klub 90.000 Ft + 15.480 Ft alaptám.
10. Mozgáskorlátozottak Ajkai Klubja 50.000 Ft + 12.900 Ft alaptám.
11. Mozgássérültek Ajkai Egyesülete 0 Ft + 23.650 Ft alaptám.
12. „Nosztalgia” Nyugdíjas Klub 85.000 Ft + 17.200 Ft alaptám.
13. Nyugdíjas Baráti Kör 75.000 Ft + 19.350 Ft alaptám.
14. Nyugdíjas Gyógytorna Klub 20.000 Ft + 11.180 Ft alaptám.
15. Önkormányzati Nyugdíjas Klub 55.000 Ft + 18. 060Ft alaptám.
16. „Õszirózsák” Városi Nyugdíjas Klub 80.000 Ft + 27.090 Ft alaptám.
17. Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Klub Ajka 55.000 Ft + 19.350 Ft alaptám.
18. Szépírók Asztaltársasága Ajka 20.000 Ft + 8.600 Ft alaptám.
19. Timföldgyári Nyugdíjas Klub 80.000 Ft + 20.210 Ft alaptám.
20. Üveggyári Nyugdíjas Klub 65.000 Ft + 12.900 Ft alaptám.
21. Csingervölgyért Egyesület 0 Ft + 24.510 Ft alaptám.

K.m.f.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke
Szõke Melinda s.k.
bizottság titkára

KÖZLEMÉNY

Ajka város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat költségvetésérõl szóló 2/2010.(II.12.) rendeletében az ajkai székhelyû kiemelt sport és kulturális egyesületek mûködéséhez az alábbi támogatást biztosította:
megtekintés

KÖZLEMÉNY

Ajka Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2010. (II. 12.) rendelete 8. fejezet
21. §-a biztosította jogkörében eljárva Schwartz Béla Ajka Város Polgármestere 2010-ben
eddig a következõ személyeknek, egyesületeknek biztosított támogatást:
megtekintés


2009. év

Támogatások elszámolása

Önkormányzati támogatás elszámolásához adatlap:
ADATLAP 2009

Közlemény

A Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága
2009. május 14-i rendkívüli ülésérõl:

– helyi egyházközségek 2009. évi támogatása
– amatõr mûvészeti együttesek, közmûvelõdési egyesületek támogatása
– helyi nyugdíjas klubok 2009. évi támogatása
– sportegyesületek támogatása

Közlemény

Ajka város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat költségvetésérõl szóló 8/2009.(II.18.) rendeletében az ajkai székhelyû kiemelt sport és kulturális egyesületek mûködéséhez az alábbi támogatást biztosította:
megtekintés/letöltés


2008. év

Sportolók ösztöndíjára vonatkozó pótlólagos pályázat elbírálása

Ajka város Önkormányzatának Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága a sportolók ösztöndíjáról szóló 15/2007. (IV.30.) rendelet alapján a 98/2008. (X.15.) MSCKB határozatában a pótlólagos pályázati eljárás során Koncz Tamás ajkai lakos pályázót, a Le Belier Kézilabda Klub Ajka igazolt játékosát részesítette támogatásban.

Utassy István s.k.
bizottság elnöke
2008.10.16.

Sportösztöndíj

Ajka Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága a kiemelkedõ eredményt elért sportolók és sportedzõk ösztöndíjáról szóló 1/2008. (I. 22.) rendelet alapján, a 26/2008. (II. 27.) MSCKB határozatában döntött arról, hogy Kis Gergõ Szabolcs sportoló és Farkas András sportedzõ pályázatát támogatja, és részükre 2008. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig nettó 100.000 Ft/fõ/hó összegû ösztöndíjat állapít meg.

Utassy István s.k.
Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága
elnöke

Önkormányzati támogatások odaítélése

Ajka város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága az ajkai székhelyû egészségügyi és szociális egyesületeket pályázataik alapján az alábbi összegekkel támogatja:
• Katasztrófamentõ Szent László Szövetség 880 e Ft,
• Hallássérültek Ajkai Egyesülete 70 e Ft
• Bakonyi Tájfutó Klub 50 e Ft

Fischli János s.k.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke
letöltés/megtekintés

Ajka város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat költségvetésérõl szóló 2/2008.(II.15.) rendeletében az ajkai székhelyû kiemelt sport és kulturális egyesületek mûködéséhez az alábbi támogatást biztosította:
letöltés/megtekintés

Ajka Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete 8. fejezet 21.§-a biztosította jogkörében eljárva Schwartz Béla Ajka Város Polgármestere a következõ szervezeteknek, személyeknek nyújtott támogatást:
letöltés/megtekintés

Egyesületek, nyugdíjasklubok, egyházközségek támogatása
Pályázati eredmények

Tájékoztató a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálásáról

Ajka város Önkormányzatának Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága 2007. november 28-án megtartott zárt ülésén a „BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2008. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében erre a célra elkülönített 1.400 eFt összeget, mellyel a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és fõiskolai hallgatókat kívánja támogatni.

Az „A” típusú pályázatra 93 fõ adta be igényét, 3 fõ pályázata nem felelt meg a pályázat elõírásainak. A bizottság a szociális helyzetük alapján legrászorultabb 63 fõnek ítélte meg a támogatást. („B” típusú pályázat nem érkezett.)

„A” típusú pályázatra, 10 hónap idõtartamra az alábbi támogatást ítélte meg, melynek összesített adatai a következõk:

2 fõ 4.000 Ft/hó
2 fõ 3.500 Ft/hó
13 fõ 3.000 Ft/hó
5 fõ 2.500 Ft/hó
24 fõ 2.000 Ft/hó
17 fõ 1.500 Ft/hó
Összesen: 63 fõ 140.000 Ft/hó

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az önkormányzat által megállapított támogatási összeget a támogatással megegyezõ mértékben kiegészíti.

Az ösztöndíjban részesülteknek gratulálunk!

Utassy István s.k.
MSCKB elnöke

Ajka város Önkormányzatának Mûvelõdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága fõiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíjának elbírálásáról
A fõiskolai, egyetemi hallgatók ösztöndíjáról szóló 22/2004. (VIII. 25.) rendelet alapján a bizottságok 10 fõ hallgatót részesíthettek ösztöndíjban. A kiírt pályázatra 10 fõ hallgató adta be anyagát, amelybõl 1 fõ visszavonta pályázatát. A nyertes pályázók az önkormányzattal szerzõdést kötnek a rendeletben foglaltak alapján.Tanulmányi eredményük alapján az alábbi ösztöndíjban részesülnek:

1. Ihász Tamás 11.000 Ft/hó
2. Jákli Eszter 15.000 Ft/hó
3. Zéhmann Tamás 8.000 Ft/hó
4. Egervári Brigitta 8.000 Ft/hó
5. Doma Réka 11.000 Ft/hó
6. Szántó Renáta 11.000 Ft/hó
7. Sebõ Katalin 12.000 Ft/hó
8. Jáger Péter 12.000 Ft/hó
9. Somody Viktória 12.000 Ft/hó

A pályázatot elnyert hallgatóknak gratulálunk!

Utassy István s.k.
bizottság elnöke