Közbeszerzések

Ajka város Önkormányzatának a Közbeszerzési Értesítőben közzétett hirdetményei

2018

Közvilágítás korszerűsítése tervezéssel, korszerűsítéssel és üzemeltetéssel

Ajánlati felhívás…

Műszaki leírás…

Műszaki táblázat 1…

Műszaki táblázat 2…

Műszaki táblázat 3…


Ajka város Önkormányzatának a Közbeszerzési Értesítőben közzétett hirdetményei

2016

Ajka Ipari Park 5463 hrsz termelői piac 20kV-os légvezeték kiváltásának kivitelezési munkái

Megtekint…

Ajka Város kátyúzási feladatai

Megtekint…


Ajka város Önkormányzatának 2015. évi közbeszrzési terve

2015

Ajka Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve…..

Ajka város Önkormányzatának a Közbeszerzési Értesítőben közzétett hirdetményei

Ajka Város Önkormányzata részére vízelvezető árok, parkoló és bekötő út építése

Megtekint…

Ajkai labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében

Megtekint…

Az ajkai, nagypályás labdarúgó stadion (8400 Ajka, Sport utca 23.) pályavilágításának kivitelezése.

Megtekint…

Vállalkozási szerződés az Ajka Szabadság tér 13. szám alatti Városi Könyvtár és Szabadidő Központ épület korszerűsítése tárgyában.

Megtekint…

Keretmegállapodás Ajka Város egyes mélyépítési beruházásainak megvalósítására, kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, parkolóinak, járdáinak felújítására és fejlesztésére, útpadka- és árokrendezésekre, csapadékvíz elvezető csatorna építésére és felújítására, közműhálózat fejlesztésére, távközlési hálózat fejlesztésére, valamint térfigyelő kamerarendszer előkészítésére és kiépítésére.

Megtekint…


Ajka város Önkormányzatának a Közbeszerzési Értesítőben közzétett hirdetményei

2014

2014.02.10.
Ajka Városi Önkormányzat 500.000.000,-Ft összegû fejlesztési célhitel felvétel.
Megtekint

2014.01.29.
Ajka, 500.000.000,-Ft összegû felhalmozási célú fejlesztési hitelfelvétel – tájékoztató az eljárás eredményérõl
Megtekint


2013

2013.12.23.
Ajka, 500.000.000,-Ft összegû felhalmozási célú fejlesztési hitelfelvétel. – Ajánlati felhívás 2013.11.18.
Megtekint…

t2013.12.06.
A „Bringázz biztonsággal!” címû, KDOP-4.2.2/11-2011-0006 kódszámú projektben kiegészítõ építési beruházás megvalósítása” – Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Megtekint…

2013.10.30.
A „Bringázz biztonsággal!” címû, KDOP-4.2.2/11-2011-0006 kódszámú projektben kiegészítõ építési beruházás megvalósítása” – Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Megtekint…

2013.10.16.
„Somló Környéki Közösségi Közlekedési Fejlesztés informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyú KDOP-4.2.3-09-2010-0008 azonosító számú projekt keretén belül – több helyszínen – buszöblök kivitelezési munkái.
Megtekint…

2013.08.07.
Ajka, önkormányzati folyószámla hitelkeret az adósságkonszolidációt nem érintõ 632.190.940,-Ft-os önkormányzati folyószámlahitel (likvidhitel) adósságmegújító hitellel történõ kiváltása.
Megtekint…

2013.08.02.
„Somló Környéki Közösségi Közlekedési Fejlesztés informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyú KDOP-4.2.3-09-2010-0008 azonosító számú projekt keretén belül – több helyszínen – buszöblök kivitelezési munkái.
Megtekint…

2013.04.22.
„Ajka, Szabadság tér 13. szám alatti Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidõ Központ épület villamos energia felhasználásának részbeni kiváltása napelemes, megújuló energiaforrással mûködõ termelõ berendezésre.”
Megtekint…

2013.04.22.
„Ajka, József A. u. 30. szám alatti iskolaépület villamos energia felhasználásának részbeni kiváltása napelemes, megújuló energiaforrással mûködõ termelõ berendezésre.”
Megtekint…

2013.03.29.
“Ajka, Béke utca – Téglagyári utca fejlesztése” – Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Megtekint…

2013.01.28.
Ajka, 1.150.000.000,-HUF adósságmegújító hitel felvétele
Megtekint…

2013.01.07.
Ajka Város Önkormányzata – közvilágítás
Megtekint…

2013.01.07.
Ajka Város Önkormányzata – Közterület fenntartás
Megtekint…


2012

2012.09.17.
Ajka „Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben” tárgyú KEOP-5.3.0/A/09-2009-0116. azonosító számú beruházás keretében a II. sz. részfeladat Városi Óvoda, Ajka Béke u. 6/A. szám alatti épülete kivitelezési munkáinak elvégzésére.
megtekint…

2012.09.07.
„Somló Környéki Közösségi Közlekedési Fejlesztés informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyú KDOP-4.2.3-09-2010-0008 azonosító számú projekt keretén belül – több helyszínen – buszöblök kivitelezési munkái.
megtekint…

2012.05.14.
“Somló Környéki Közösségi Közlekedési Fejlesztés informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyú KDOP-4.2.3-09-2010-0008 azonosító számú projekt keretén belül – több helyszínen – buszöblök kivitelezési munkái.
megtekint…

2012.03.09
Ajka Város Önkormányzata részére felhalmozási feladatok finanszírozására célhitel felvétele
megtekint…

2012.02.13.
Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben – KEOP-5.3.0/A/09-2009-0116. azonosító számú projekt
megtekint…


2011

2011.12.19.
Ajka, Béke u. 6. sz. alatti Bölcsõde bõvítése
megtekint…

2011.10.17.
Ajkai Iskolák pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – eszközbeszerzés
megtekint…

2011.10.05.
Ajka, Borsos Miklós Általános Iskola részére történő informatikai eszközök beszerzése.
megtekint…

2011.09.30.
Ajka Város Belváros I. terület rehabilitáció – kivitelezési munkáinak elvégzése
megtekint…

2011.09.05.
Ajka Városi Bölcsõdék kapacitásnövelõ fejlesztése
megtekint…

2011.08.19.
Ajka Város Önkormányzata részére 600.000.000,- Ft értékû felhalmozási feladatok finanszírozására célhitel felvétele.
megtekint…

2011.07.18.
Ajkai Iskolák pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
megtekint…

2011.06.27.
Ajka-Padragkút közötti szakaszon kerékpárút építése
megtekint…

2011.06.27.
Ajka-Ajkarendek közötti szakaszon kerékpárút építése
megtekint…

2011.06.27.
Ajka-Ajkarendek közötti szakaszon kerékpárút építése
megtekint…

2011.06.22.
“Ajka város Belváros I. terület rehabilitáció” tárgyú KDOP-2007-3.2.1/2F-2008-0001. azonosító számú beruházás kivitelezési munkáinak elvégzésére.
megtekint…

2011.05.09.
Ajka Város Önkormányzata részére felhalmozási célhitel felvétele.
megtekint…

2011.04.18.
Ajka Város Önkormányzata részére számlavezetési szolgáltatás és folyószámlahitel beszerzése
megtekint…

2011.04.11.
Ajka Város Önkormányzata részére számlavezetési szolgáltatás és folyószámlahitel beszerzése
megtekint…

2011.01.24.
Ajka Város Önkormányzata részére mûködési hitelfelvétel
megtekint…

2011.01.19.
Ajka, számlavezetési szolgáltatás és folyószámlahitel beszerzése
megtekint…

2011.01.10.
Ajka Város Önkormányzata részére mûködési hitelfelvétel
megtekint…

2011.01.10.
Ajka, Borsos Miklós Általános Iskola részére történõ informatikai eszközök beszerzése.
megtekint…


2010

2010.12.29.
Ajka, felhalmolzási hitel felvétele
megtekint…

2010.11.19.
Ajka, Tervezési szerzõdés 1 db ajkai közintézmény, 6 db lakóépülettömb, 1 db üzlet, valamint közterületi parkok felújítási munkái engedélyezési, kiviteli terveinek elkészítésére
megtekint…

2010.11.15.
Ajka Város Önkormányzata részére mûködési célhitel felvétele.
megtekint…

2010.10.27.
Ajka, Fekete István – Vörösmarty Mihály Iskola infrastrukturális fejlesztésének eszközbeszerzése. I. és II. részfeladat
megtekint…

2010.10.27.
Vállalkozási szerzõdés a “Két keréken az egészségért” – belvárosi kerékpárút építésére.
megtekint…

2010.10.25.
Ajka város Belváros I. terület rehabilitációja
megtekint…
megtekint…
megtekint…
megtekint…
megtekint…
megtekint…
megtekint…

2010.10.25.
“Két keréken az egészségért- Belvárosi kerékpárút építése”
megtekint…

2010.10.01.
„Ora et labora! – imádkozzál és dolgozzál! avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért” tárgyú kdop-2.1.1./c-2008-0009 azonosító számú projekt kivitlezési munkáinak elvégzésére- Bányászati Múzeum épületfelújítása„
megtekint…

2010.10.01.
„Ora et labora! – imádkozzál és dolgozzál! avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért” tárgyú kdop-2.1.1./c-2008-0009 azonosító számú projekt kivitlezési munkáinak elvégzésére- Csehbánya, forrás környékének felújítása
megtekintés…

2010.10.01.
„Ora et labora! – imádkozzál és dolgozzál! avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért” tárgyú kdop-2.1.1./c-2008-0009 azonosító számú projekt kivitlezési munkáinak elvégzésére- Kislõd, Egyházi Múzeum felújítása”
megtekintés…

2010.10.01.
„Ora et labora! – imádkozzál és dolgozzál! avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért” tárgyú kdop-2.1.1./c-2008-0009 azonosító számú projekt kivitlezési munkáinak elvégzésére- Magyarpolány, Kálvária lépcsõfelújítása.”
megtekintés…

2010.07.14.
Ajka, Borsos Miklós Általános Iskola részére történõ informatikai eszközök beszerzése.
megtekintés…

2010.04.30.
Két keréken az egészségért – belvárosi kerékpárút építése Ajkán
megtekintés…

2010.04.09.
„Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál! Avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért – eszközbeszerzés”
megtekintés…

2010.04.09.
Ajka, “Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál! Avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért” tárgyú KDOP-2.1.1/C-2008-0009. azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére.
megtekintés…

2010.03.03.
“Két keréken az egészségért” – belvárosi kerékpárút építése Ajkán
megtekint…

2010.02.12.
„Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál! Avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért – eszközbeszerzés”
megtekint…

2010.02.12.
Ajka, “Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál! Avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért” tárgyú KDOP-2.1.1/C-2008-0009. azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére.
megtekint…

2010.01.29.
“Ajka-Parkerdõ felvezetõ út felújítása”
megtekint…

2010.01.25.
“Ajka város Belváros I. terület rehabilitáció” tárgyú KDOP-2007-3.2.1./2F-2008-0001 azonosító számú beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése
megtekint…


2009

2009.12.30.
“Ajka város Belváros I. terület rehabilitáció” tárgyú KDOP-2007-3.2.1./2F-2008-0001 azonosító számú beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése
megtekint

2009.12.07.
Ajka, Fekete István – Vörösmarty Mihály Iskola infrastrukturális fejlesztésének eszközbeszerzése
megtekint

2009.12.04.
Ajka-Parkerdõ felvezetõ út felújítása
megtekint

2009.11.09.
Ajka Város oktatási intézményeiben kompetencia alapú oktatásra történõ felkészítõ képzések lebonyolítása, továbbá szaktanácsadói, mentori feladatok ellátása
megtekint

2009.11.06.
„Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál! Avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért” tárgyú KDOP-2.1.1/C-2008-0009. azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése.
megtekint

2009.10.31.
Parkerdõ területén álló mûemlék múzeum bányászati múzeum épület felújítási munkái és egy új fogadóépület építésének kivitelezési tervdokumentáció elkészítése
megtekint

2009.09.25.
Ajka-Padragkút, Ajka-Ajkrendek közötti szakaszon kerékpárút építése
megtekint

2009.09.25.
Ajka-Padragkút között épülõ kerékpárút közvilágításának megvalósítása
megtekint

2009.09.14.
Ajka város Belváros I. terület rehabilitáció
megtekint

2009.09.07.
“Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál! Avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért” tárgyú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése
megtekint


Közbeszerzési tervek és statisztika

2011

Ajka Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve
9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez
Az éves statisztikai összegezés
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrõl a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti
ajánlatkérõk vonatkozásában
9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrõl a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti
ajánlatkérõk vonatkozásában
9. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez
Térségi Családsegítõ és Gondozási Központ
Az éves statisztikai összegezés
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrõl a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérõk vonatkozásában


2010

21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez
Az éves statisztikai összegezés1
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrõl a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint
negyedik része szerinti ajánlatkérõk vonatkozásában
9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
Az éves statisztikai összegezés
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrõl a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti
ajánlatkérõk vonatkozásában


2009

Ajka város önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési terve
Térségi Családsegítõ és Gondozási Központ 2009. évi közbeszerzési terve
Éves statisztikai összegzés