A Torna-patak Ajka város területére eső 3,2 km hosszúságú szakaszának rekonstrukciójáról szóló előzetes dokumentáció

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Ajka Város Önkormányzatának megbízásából eljáró LAWAND Mérnöki Iroda Szolgáltató Kft. által benyújtott kérelem és a mellékletét képező „Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel – előkészítés” elnevezésű dokumentáció alapján előzetes vizsgálati eljárás indul.

A Torna-patak rekonstrukciójának célja a kérdéses szakasz természetközeli, ökológiai, árvízvédelmi, tájképi és rekreációs funkcióinak együttes javítása. Továbbá az árvizek során keletkező többletvíz kezelése, a víz visszatartása és elvezetése, a meder szűkületek megszüntetése, az erősen mesterséges jellegű patakmeder természetközeli állapotba hozása, mely az élővilág és a városlakók szempontjából is pozitív hatást eredményez. A kivitelezési munkálatok során szempontként kiemelkedő, hogy a kitermelésre kerülő anyagok lehetőség szerint a helyszínen hasznosításra kerüljenek, és csak azon anyagok kerüljenek elszállításra, melyeket helyben nem tudnak hasznosítani – ezzel csökkentve a szállításból adódóan a környezetre gyakorolt negatív hatásokat.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és a hatásterületet bemutató dokumentáció az alábbi állományban található hivatkozáson tekinthető meg:

Közlemény előzetes vizsgálati eljárásról…

A hozzászólások le vannak tiltva.