8 sz. főút Herend – Devecser közötti szakasz négynyomúsítása környezetvédelmi engedély módosítása tárgyában indult környezeti hatásvizsgálati eljárás

Veszprém Vármegyei Kormányhivatalnál az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából az UNITEF’83 Zrt. által benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelt „8 sz. főút Herend-Devecser közötti szakasz négynyomúsítása – Környezeti hatástanulmány módosítás” elnevezésű dokumentáció alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

A jelen tervezési diszpozíció szerint a 8. sz. főút Herend és Devecser közötti szakaszának 2×2 sávos főúttá történő fejlesztésének a tervezése valósul meg a szükséges csomópontokkal, pihenőkkel, az országos közúthálózat alternatív kiegészítő elemeivel és az önkormányzati utak korrekciójával. A tervezett beruházás a korábbiakhoz képest kiegészül további két projektelemmel: az Ajka-Bakonygyepes elkerülő és Devecser nyugati elkerülő úttal. E két elkerülő út esetében a főpályától és egymástól is elkülönült, önálló környezetvédelmi és építési engedélyezési eljárások kerülnek lefolytatásra. A 8. sz. főút mellett a teljes szakaszon védőkerítés kerül kialakításra, ezzel összefüggésben megtörtént a vadmozgások vizsgálata és az indokolt beavatkozások megtervezése (pl. vadátjáró, stb.).

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció az alábbi állományban található hivatkozáson tekinthető meg:

Közlemény környezeti hatásvizsgálati eljárásról…

A hozzászólások le vannak tiltva.