Ajka, Élhető város


 

 

 

Ajka, Élhető város – Projekt indító sajtóközlemény

Kedvezményezett: Ajka Város Önkormányzata, Magyar Közút Zrt és a Bányász Kulturális Egyesület 

2023/január

Aláírásra került az „Ajka, Élhető város” című projekt Támogatási Szerződése. A projekt keretében Ajka Város Önkormányzata a Magyar Közút Zrt és a Bányász Kulturális Egyesület sikeresen pályázott a várost megújító program megvalósítására.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretén belül TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-VE1 Élhető települések tárgyú felhívást keretében a projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 1 146 millió Ft vissza nem térítendő támogatás támogatást nyert el.

Ajka Város Önkormányzata a Magyar Közút Zrt és a Bányász Kulturális Egyesület konzorciumban kívánja megvalósítani a város következő éveinek egyik legkomplexebb fejlesztéseit, melyek javítják a település általános környezeti állapotát, hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához.

A célok figyelembevételével a fejlesztés komplex módon képes kezelni a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, a kármegelőzést, a környezeti károk felszámolását és a barnamezős területek újrahasznosítását, az elérhetőség és települési klíma javítását.

A felhívás „főtevékenységei” alapján a következő tevékenységeket tervezzük:
Az ajkai lakosság körében a legkedveltebb városi közterület, a Városliget felújítása ennek részeként zöldterület és játszótér fejlesztése, futópálya, vizesblokk kialakítása.
A csapadékvíz gazdálkodás javítása érdekében esőkerteket alakítunk ki az Újélet utcában és a Városligetben.
A kerékpárosbarát fejlesztések keretében Ajka-Tósokberénd közötti szakaszon folytatódik a kerékpárút építése, a belvárosba kerékpáros létesítmények, nyomvonalak kerülnek kialakításra. A Béke és Alkotmány utcát összekötő új közúti híd, az alternatív elkerülő útvonal kialakításával hozzájárul a városi fenntartható közlekedés feltételeihez.
Az „okos” település fejlesztések jegyében tervezzük az okos közvilágítást a Városligetben, okos zebra kialakítását a biztonságos közlekedés érdekében, okos vízmérést az önkormányzati nevelési, szociális, kulturális, és sportintézményekben az intézményi vízhasználat csökkentése érdekében.
A környezeti fenntarthatóság követelményeit szem előtt tartva a települési zöld környezet megteremtését tűztük ki célként. Csingervölgyben a volt Ármin bánya területét kívánjuk bekapcsolni a városi zöldterületi infrastruktúrába. A lakossági hulladékcsökkentés érdekében közösségi komposztáló kívánunk kialakítani a közösségi kertben.
A fejlesztés együttesen hozzájárulnak az élhető városi környezet kialakításához.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

További információ kérhető:
Tóth Gergely
stratégiai és fejlesztési referens

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
tel: +36-88-521-145
fax:+36-88-212-794
mobil: +36-30-620-4103
fejlesztes@hivatal.ajka.hu

 


 

 

 

 

MEGHÍVÓ

„Ajka, élhető város” elnevezésű projekt nyitórendezvényére

Ajka Város Önkormányzata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt és a Bányász Kulturális Egyesülettel konzorciumi partnerségben tisztelettel meghívja Önt, a „Ajka, élhető város” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 azonosítószámú projektjének sajtónyilvános eseményére.

A következő években jelentős városfejlesztési programok valósulhatnak meg a program révén így többek között

  1. Ajka város és Ajka-Tósokberénd városrész településrész közötti meglévő kerékpárút folytatása,
  2. Városligeti játszótér bővítése, futópálya kialakítása, a Városliget tájépítészeti megújítása
  3. Ármin bánya zöld terület rekultiválása
  4. Béke utcai híd építése

A beruházásokat szemléletformálás és szakmai dokumentumok készítése kíséri

ESEMÉNY JELLEGE: Projektindító rendezvény

 HELYSZÍN:

8400 Ajka, Városliget, Tó Vendéglő

 IDŐPONT:

2024.01.04 15:00

Projektnyitó