Ajka, Belterületi utak fejlesztése

 

 

 

Projekt indító sajtóközlemény

Kedvezményezett: Ajka Város Önkormányzata

Ajka, Belterületi utak fejlesztése

Szerződés száma TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007
Támogatás összege 460 816 900 Ft

Támogatás mértéke 100%
A projekt megvalósításának kezdete 2023.02.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2026.01.31.

 

2023/január

Aláírásra került az „Ajka, Belterületi utak fejlesztése” című projekt Támogatási Szerződése. A projekt keretében Ajka Város Önkormányzata sikeresen pályázott energetikai korszerűsítésre.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretén belül TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-VE1 Belterületi utak fejlesztése tárgyú felhívást keretében a projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 463 millió Ft vissza nem térítendő támogatás támogatást nyert el.

Ajka Város Önkormányzata a Deák F. utca gyűjtőút felújítását és a hozzá kapcsolódó Rákóczi utcai csomóponton körforgalom kialakítását tervezi megvalósítani új hidak kialakításával a projekt keretében.
Ajkán a belvárosban a Deák Ferenc utca, mint gyűjtőút biztosítja a belvárosi iskolatömb és a Deák F. utca Rákóczi utcai lakótelep, valamint a gyártelep megközelítését. A 7308 – Bakonygyepes-Tótvázsony összekötő út és a 7339 – Ajka-Devecser összekötő út között összekötést biztosít, csökkentve ezáltal a belvárosi jelzőlámpás csomópont forgalmát.
A város a Torna-patak mederrendezését tervezi, mivel az elmúlt években a klímaváltozás hatására jelentősen emelkedtek a vízhozamok a patakon, melynek medre már nem képes azt biztonsággal levezetni és 2014-ben és 2018-ban kilépett elöntve a belvárost.
A mederrendezés előkészítése során a meglévő leromlott állapotú híd helyett, új az új mederhez igazodó közúti és gyalogoshidak kerültek megtervezésre. A kereskedelmi egységek és a lakóterületek jobb összekötése érdekében új körfogalmi csomópont kialakítása tervezett. A városközpont kereskedelmi egységei a Deák F. utcáról közelíthetőek meg, feltöltésük is innen történik, valamint jelentős parkolóterület is található a területen.
A területen az iskolák, közintézmények, kereskedelmi egységek miatt jelentős a gyalogos és kerékpáros forgalom. A közlekedésbiztonság érdekében ezért, zebra és kerékpárút kialakítása tervezett.
A fejlesztés jelentősen javítja a terület elérhetőségét és előkészíti a Torna patak mederrendezését.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

További információ kérhető:

Tóth Gergely
stratégiai és fejlesztési referens

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
tel: +36-88-521-145
fax:+36-88-212-794
mobil: +36-30-620-4103
fejlesztes@hivatal.ajka.hu