Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

 

 

 

 

Ajka, Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése – Projekt indító sajtóközlemény
2023/január

Kedvezményezett: Ajka Város Önkormányzata

Ajka Város Önkormányzata sikeresen pályázott a városi alapellátási intézmény korszerűsítésére. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretén belül TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tárgyú felhívást keretében a projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében az önkormányzat a Semmelweis 1. utca alatt lévő alapellátási intézmény korszerűsítését tervezi, ahol megtalálhatóak a háziorvosi, a házi gyermekorvosi rendelők, valamint a védőnői szolgálat. A védőnői tevékenység ellátását közösen, Öcs településsel együtt végzi a város.
A pályázat benyújtása konzorciumi formában történt. A konzorcium vezetője Ajka Város Önkormányzata.
A megvalósítás során az épület klimatizálását, gépészeti korszerűsítését, napelemes kiserőmű kialakítását, a védőnői helyiségek korszerűsítését, orvosi, védőnői munkát segítő eszközök beszerzését, az adminisztrációs folyamatot segítő laptopok, gépjármű és kerékpárok beszerzését tervezzük. A beruházás részét képezik az energiahatékonysági beruházások ezen belül pedig a megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése is a céljaink között szerepel.
Az egészségügyi alapellátásnak helyszínt biztosító épület fejlesztésével, valamint a szükséges eszközök, berendezések beszerzésével javul a közszolgáltatáshoz való hozzáférés, magasabb színvonalú egészségügyi alapellátás tud megvalósulni a lakosok számára.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

További információ kérhető:
Tóth Gergely
stratégiai és fejlesztési referens

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
tel: +36-88-521-145
fax:+36-88-212-794
mobil: +36-30-620-4103
fejlesztes@hivatal.ajka.hu

 

 

 

 

 

 

Projektnyitó rendezvény 2023.05.18.

Elektromos autót és kerékpárt vehettek birtokba a védőnők

Ajka Város Önkormányzata sikeresen pályázott a városi alapellátási intézmény korszerűsítésére. Így 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a város a Magyarország Kormányától, amelyet egyrészt az egészségügyi alapellátásnak és a védőnői szolgálatnak helyt adó intézmény korszerűsítésére, másrészt eszközbeszerzésre fordítanak. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés keretén belül vásárolt elektromos autót és a két elektromos kerékpárt Schwartz Béla polgármester vette át a védőnői szolgálat nevében Navracsics Tibor területfejlesztési minisztertől május 18-án.