Késedelmi pótlék

A késedelmi pótlékról az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 206. § -210. § rendelkezik.

Az Art. 209. § (1) bekezdése alapján a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Számlaszám (Ajka): 50421136-10012246-00000000
IBAN: HU70 5042 1136 1001 2246 0000 0000
S.W.I.F.T.: TAKBHUHB

Számlavezető: Takarékbank Zrt

Számlaszám (Öcs): 12084003-00266166-00100000
Számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt