Késedelmi pótlék

A késedelmi pótlékról az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 206. § -210. § rendelkezik.

Az Art. 209. § (1) bekezdése alapján a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Számlaszám (Ajka): 12001008-01713627-02000005
IBAN: HU12 1200 1008 0171 3627 0200 0005
S.W.I.F.T.: UBRTHUHB

Számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt

Számlaszám (Öcs): 12084003-00266166-00100000
Számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt