Üvegzseb

2018. év

2017. év

2016. év

2015. év

2014. év

2013. év

2012. év

2011. év

2010. év

2009.év

2008.év

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.14.) rendelet 27. §-a az alábbi rendelkezést tartalmazza:

“27. §

Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/4. pontjában meghatározott közzététel az Ajka Város Önkormányzatának honlapján történik. Ez esetben az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről az önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy, valamint a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.”

Ezen kötelezettségünknek eleget téve közzétesszük az értékhatárt elérő vagy meghaladó szerződéseinket, továbbá az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződéseket is, ha azok összértéke eléri vagy meghaladja a nettó ötmillió forintos értékhatárt.