Jogszabály alapján közzétett nyilvántartások

Kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos nyilvántartás

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6.§-a tartalmazza a kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás szabályait.
A 6. § (1) szerint “A kereskedõ a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésrõl a jegyzõ a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A jegyzõ által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyzõ a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.”

2016. évi ellenőrzési terv

A felülvizsgált üzletek nyilvántartása
itt megtekinthető

Nyilvántartás a jogerősen megtiltott szolgáltatási tevékenység folytatásáról
itt megtekinthető

Üzletek nyilvántartása
Üzletek nyilvántartása 2009-ig

Nyilvántartás Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről
itt megtekinthető:

https://www.govcenter.hu/uzlet/Public/Uzleteklista.aspx?tip=1&onk_id=414
https://oknyir.kh.gov.hu

Nyilvántartás Működési engedély bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről
itt megtekinthető:

https://www.govcenter.hu/uzlet/Public/Uzleteklista.aspx?tip=2&onk_id=414
https://oknyir.kh.gov.hu

Telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységek bejelentésével kapcsolatos nyilvántartás:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormány rendelet tartalmazza a telepengedélyezés rendjét és a bejelentés szabályait.

A Kormány rendelet 8. § (1) alapján a jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul – a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Nyilvántartás a telepengedélyekről és a bejelentés-köteles tevékenységekről:
itt megtekinthető

Kereskedelmi célú szálláshelyek
itt megtekinthető

Nem üzleti célú szálláshelyek
itt megtekinthető

Vásárok, piacok nyilvántartása
itt megtekinthető

Zenés, táncos rendezvények
itt megtekinthető

A hivatkozott jogszabályok eléréséhez a magyarorszag.hu Jogszabálykeresõ szolgáltatását használhatja:
itt

A kereskedelmi tevékenység folytatásával kapcsolatos tájékoztató és nyomtatványok az
Szociális, igazgatási és anyakönyvi ügyek menüpont alatt elérhetõk!