Jelentés az önk. vagyoni és pénzügyi helyzetéről

Jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

Az 1992.évi XXXVIII.tv. 50/A § (4) bek. alapján:“A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választását megelõzõ 30 nappal a polgármester, a fõpolgármester és a megyei közgyûlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérõl, valamint a képviselõ-testület megalakulását követõen keletkezett, a késõbbi éveket terhelõ pénzügyi kötelezettségekrõl.”

Fenti jogszabály szerinti jelentések itt olvashatók:

Ajka város Önkormányzata:
bevétel-kiadás alakulása
pénzügyi mérleg
többéves kihatással járó döntésekbõl származó kötelezettségek
adósságállomány és ütemezett törlesztés

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
mérleg
költségvetés pénzügyi mérlege

Német Kisebbségi Önkormányzat:
mérleg
költségvetés pénzügyi mérlege