Magánszemély kommunális adója

Magánszemély kommunális adója

Mire vonatkozik: A magánszemélyek tulajdonában álló lakóházak, lakások, valamint nem magánszemély tulajdonában lévõ lakások bérleti joga után.
Eljárási illeték: A bevallási kötelezettségre nincs.

Adóalany az, aki az év első napján a lakás, lakóház tulajdonosa. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog is terheli, annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adó mértéke 6.000 Ft/év adótárgyanként.

Folyamat: Adás-vétel esetén bevallási kötelezettsége van az adózónak 15 napon belül, de legkésőbb a változást követő év január 15-éig az adás-vételi szerződések bemutatásával.

Új építés esetén a használatbavételi vagy fennmaradási engedély jogerőre emelkedését/véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év 1. napján keletkezik az adókötelezettség, melyet szintén be kell vallani az adózónak.

A mentességet is az ügyfélnek kell bejelenteni az erre szolgáló nyomtatványon.

Nyomtatvány,letölthetõ dokumentumok:

Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról
Kitöltési útmutató…

Mentesség bejelentése

Megállapodás több tulajdonos esetén az adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
Ajka város Önkormányzata képviselõ-testületének
28/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (hatályos 2015.01.01-től)
Fizetési határidõk:
Az éves adó kettõ részletben, befizetési határideje általános esetben:tárgyév március 15. és szeptember 15.
Egyedi esetben: a kiadott határozatban megjelölt határidõk.
Illetékes: Ali Erzsébet V.em. 507. 88/521-151

Számlaszám: 50421136-10012208-00000000
IBAN: HU47 5042 1136 1001 2208 0000 0000
S.W.I.F.T.: TAKBHUHB
Számlavezető: Takarékbank Zrt