Viziközmű hozzájárulás nyilvántartása

Mire vonatkozik: A szennyvízcsatorna beruházás kivetésének nyilvántartása.
Eljárási illeték: nincs
Folyamat: Közgyûlés döntése alapján a részletfizetés elõírása, félévenkénti ügyfél tájékoztató, tulajdonos változás, lakcímváltozás bejelentése.
Nyomtatvány, letölthetõ dokumentumok:
Jogszabály: 1995. évi LVII. tv., 160/1995. (XII.26.) Korm.r.
Fizetési határidõ: Tárgyhónap 10-ig. Változás bejelentése: 10 napon belül.
Illetékes: Dukánné Ligmand Anikó V. em. 522. 88/521-173