Talajterhelési díj

Mire vonatkozik: Ajka Város illetékességi területén annak kell fizetni, aki az ingatlan elõtti szennyvíz-csatornahálózatra nem köt rá, és használja a vizet.
Eljárási illeték: A bevallási kötelezettségre nincs.
Folyamat: A díjfizetõ részére a bevallási határidõ minden év március 31.
Nyomtatvány, letölthetõ dokumentumok:

Bevallás a talajterhelési díjról
Kitöltési útmutató…

Jogszabály:
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

Ajka város Önkormányzata képviselõ-testületének

22/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete (hatályos: 2015.09.11-től)
34/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (hatályos 2013.01.01-tõl)
51/2005. (XII.13.) sz. rendelettel módosított 26/2004. (IX. 20.) sz. Önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról. (hatályos 2012.12.31-ig)
Fizetési határidõk: Negyedévente, a negyedév utolsó napjáig díjelõleget kell fizetni. A tárgyévet megelõzõ év elszámolás (bevallás) különbözetét az elsõ negyedév végén (március 31-ig) kell rendezni.
Illetékes: Ali Erzsébet V. em. 505. 88/521-151

Számlaszám: 11748038-15429726-03920000 Számlavezető: OTP BANK NYRT AJKAI FIÓKJA