Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

Tájékoztató a magánszemély föld bérbeadásából származó jövedelem bevallásáról.

Alkalmazandó jogszabály: 2003. évi XCII. törvény 176. §.

A föld bérbeadásából származó – 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott- jövedelme adóját a magánszemély megállapítja, továbbá a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti (önadózás). A föld bérbeadásából származó jövedelem bevallását a magánszemély az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20 napjáig teljesíti. Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt föld bérbeadásából, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesíteni.

Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek föld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta vagy a föld bérbeadásából származó jövedelme mentes az adó alól.

Ha a magánszemélynek föld bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, akkor az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12. napjáig vallja be, és fizeti meg.

Bevallás személyesen vagy postai úton az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, 8400 Ajka, Szabadság tér 12. (5. emelet, 506-os iroda, ügyintéző: Csirkovics Ildikó) ügyfélfogadási időben: hétfő vagy szerdai napokon nyújtható be. Határidő: március 20. napja.


Tájékoztató a föld bérbeadásából kifizetőtől származó jövedelem bevallásáról

Alkalmazandó jogszabály: 2003. évi XCII. törvény 176. §.

Ha a föld bérbeadásból származó bevétel kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. Nem terheli a kifizetőt haszonbérbe adás esetén az adó megállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.

A levont adóról a kifizető adóbevallását (innen letölthető) a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz az adóévet követő és február 25. napjáig nyújtja be. A kifizető a föld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a kifizetést követő hó 12. napjáig.

Bevallás személyesen vagy postai úton az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, 8400 Ajka, Szabadság tér 12. (5. emelet, 506-os iroda, ügyintéző: Csirkovics Ildikó) ügyfélfogadási időben: hétfő vagy szerdai napokon nyújtható be. Határidő: március 20. napja.

Számlaszám: 50421136-10012277-00000000
IBAN: HU76 5042 1136 1001 2277 0000 0000
S.W.I.F.T.: TAKBHUHB
Számlavezető: Takarékbank Zrt