Adóhatósági igazolás kiadása

Az ügy rövid leírása, jogszabályi háttere:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.tv. (továbbiakban Art.) 126 §-a és a végrehajtására alkotott az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII.28.) Kormány rendelete szabályozza az adóhatósági igazolás kiadásának szabályait.

Az Art. 126.§-a alapján az adóhatósági igazolás Hatósági Bizonyítványnak számít.

Tájékoztatom, hogy 2016. január 1. napjától az adóhatósági igazolás illetékmentesek.

Az adóhatósági igazolás mentességét az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XXI. mellékletének 4. pontja szabályozza.

Igénybevehetik:magánszemélyek, vállalkozók/vállalkozások, egyesületek, egyéb szervezetek, intézmények, stb…

Az ügyintézés kezdeményezhető:az adóhatósági igazolást kérő adatlapot kell kitölteni és benyújtani.

Az adóhatósági igazolást személyesen ügyfélfogadási időben, postán vagy elektronikusan az ügyfélkapun lehet benyújtani.

Szükséges csatolandó iratok minden esetben: cégkivonat, meghatalmazás, egyéni vállalkozói igazolvány amennyiben egyéni vállalkozóként kéri az igazolást.

Az ügyintéző iroda megnevezése:

Az adóhatósági igazolások kiadása az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi Irodájánál történik.

Az ügyintézés helye, és ideje:

Ügyfélfogadási napokon: (hétfő és szerda) 8.00 órától 15.30 óráig

V. emelet 518-as irodában Kalász Szilvia adóügyi ügyintézőnél (Ajka)
V. emelet 505-ös irodában Takács Adrienn adóügyi ügyintézőnél (Öcs)

Elérhetősége: (88) 521-123; e-mail címe: ado@hivatal.ajka.hu

Kérelem általános adóhatósági igazolás kiállításához (elektronikusan benyújtható az ÁNYK program segítségével)
Kitöltési útmutató…

Kérelem általános adóhatósági igazolás kiállításához (csak magánszemélyek részére)