Tájékoztató a „Galambház” társasházi bérlakásokról

Ajka Város Önkormányzata lakásigényük végleges megoldásáig, de legfeljebb öt év időtartamra – a 8451 Ajka, Padragi út 207. szám alatti – „Galambház” társasházban lakást biztosít azoknak a fiatal pároknak, akik közül legalább az egyikük 35 év alatti, de a pár másik tagja sem haladja meg a 40 éves kort, és akik:

  1. a) ajkai lakóhellyel vagy ajkai tartózkodási hellyel és ajkai munkahellyel rendelkeznek,
  2. b) házastársi vagy élettársi kapcsolatban élnek,
  3. c) nem rendelkeznek önálló ingatlantulajdonnal,
  4. d) kereső tevékenységet folytatnak (kereső tevékenységnek minősül az anyasági ellátás is),
  5. e) Magyarországon bejegyzett hitelintézettel, vagy biztosítótársasággal kötött, legalább havi 25.000 Ft-ot (azaz huszonötezer forintot) elérő, lakáscélú elő-takarékossági szerződéssel rendelkeznek. A szerződésnek legalább a bentlakás időtartamára kell szólnia.

A kérelmet az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Irodáján (8400 Ajka, Szabadság tér 12. 415. iroda) az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelem nyomtatvány igényelhető a 415. irodában vagy letölthető az alábbi hivatkozásról:

Kérelem letöltése…

További információ: telefonon vagy ügyfélfogadási időben személyesen Katona Anita szociális ügyintézőnél (8400 Ajka, Szabadság tér 12. 415. iroda, Tel.: 06-88/521-117)

A hozzászólások le vannak tiltva.