Tájékoztatás gépjárműadóról

Tisztelt Adózó!

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. §-a alapján 2021. január 1jétől az állami adóhatóság (NAV) látja el a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat.

A 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra megállapított gépjármű adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, a NAV határozata, vagy értesítése szerint az 10032000-01079160 NAV Belföldi Gépjárműadó bevételi számlájára.

Kérem, hogy 2021. január 1. napjától kezdődően a gépjárműadóval kapcsolatos kérdéseikkel MINDEN esetben a NAV-hoz szíveskedjenek fordulni!

nav.gov.hu
nav.gov.hu/ado/gepjarmuado

Felhívom a figyelmet, hogy a 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyek intézése (a 2020. év december 31. napjáig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása továbbra is az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi Iroda hatás- és feladatkörébe tartozik.

A 2020. december 31-ig fennálló tartozásokat továbbra is az alábbi számlaszámra kell megfizetni:

Ajka Város Önkormányzata Gépjárműadó számla 12001008-01713627-02500000

IBAN: HU25 1200 1008 0171 3627 0250 0000

S.W.I.F.T.: UBRTHUHB

Számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a 2021. január 1. napjától TÉVESEN az Ajka Város Önkormányzata Gépjárműadó számlára befizetett adókat nem áll módunkban tovább utalni a NAV felé, ezért kérem, minden esetben nagy figyelemmel járjanak el az utalások teljesítése során.

A 2021. év előtti időszakra vonatkozó gépjárműadóval kapcsolatban Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi Iroda munkatársa a jelenleg érvényben lévő ügyfélfogadási rend szerint (Hétfő és Szerda 8.00-15.30 óráig V. emelet 518. szoba), vagy elektronikus úton az ado@hivatal.ajka.hu, vagy telefonon a (88) 521-123 telefonszámon ad tájékoztatást.

Ajka, 2022. február 18.

Megértésüket Köszönjük!

A hozzászólások le vannak tiltva.