Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentésről!

Tisztelt Kereskedők!

2020. május 18. napjától hatályba lép a Kormány 191/2020. (V.8.) Korm. rendelete, amely a vészhelyzet fennállásának ideje alatt egyszerűsítette a kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárásokat. Ezen rendelkezés a kizárólag üzletben forgalmazható, működési engedély köteles termékek engedélyezési eljárására is kiterjed. A Kormányrendelet értelmében az engedély köteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül (ellenőrzött bejelentés) – szakhatósági közreműködés esetén – a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően folytatható, amennyiben a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak. A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia és a bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelemhez előírt mellékleteket is.

A bejelentés elektronikus úton nyújtható be. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Az e-mail útján tett bejelentést az alábbi e-mail-címekre kell megküldeni:

A bejelentéshez kitöltendő nyomtatványok:

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

A hozzászólások le vannak tiltva.