Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének tájékoztatója

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatja Tisztelt Lakosságot, 2020. március 1-től hatályba lépő jogszabályi változások értelmében megszűnik a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének építésügyi hatásköre. Az általános építésügyi -, építésfelügyeleti hatósági és az örökségvédelmi feladatokat megyei kormányhivatalok látják el, ezért a kérelmeket és beadványokat a területileg illetékes Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályhoz (8200 Veszprém Mindszenty J. u. 3-5.) kell benyújtani.

Az építésügyi hatósági kérelmek és az egyszerű bejelentések benyújtása változatlanul az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) történik.

Ajka közigazgatási területén lévő ingatlanok beépíthetőségével, az Ajka város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével kapcsolatban, valamint a város településképi szempontból meghatározó területein tervezett építési tevékenység településképbe történő illeszkedésével kapcsolatban Ajka város Főépítésze ad felvilágosítást.

                                                                                                         Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

A hozzászólások le vannak tiltva.