Felhívás – Közösségi szolgálat a katasztrófavédelemnél

2012. szeptember elsejével hatályba lépett a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet, amelynek egyik új eleme, hogy azoknak a középiskolásoknak, akik 2016. január 1-je után érettségiznek, ötven órányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. Közösségi szolgálatnak az a munka számít, amelynek során a diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektõl független tevékenységet folytat szervezett keretek között.

Ilyennek számít a katasztrófavédelmi, egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, óvodáskorú, sajátos nevelési igényû gyermekekkel, tanulókkal, az idõs emberekkel közös sport- és szabadidõs területen folytatható tevékenység.

A katasztrófavédelem kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése, amelynek érdekében országszerte lehetõséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél: kirendeltségeken, tûzoltóparancsnokságokon teljesítsék. Ennek során megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák megelõzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelõsségérzet, és késõbbi életük folyamán nagy valószínûséggel többet tesznek majd saját és környezetük biztonságáért.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében a diákok bekapcsolódhatnak a tûzmegelõzés és a tûzvédelem, a polgári védelem, illetve az iparbiztonság szakterületének munkájába. Közremûködhetnek például iskolájuk tûzriadótervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának elõkészítésében és végrehajtásában, az intézmény tûzvédelmi rendszerének ellenõrzésében, tûzoltóversenyek elõkészítésében, szervezésében és lebonyolításában, de akár az õket fogadó tûzoltólaktanya karbantartási tevékenységeiben is. Aki a polgári védelem területével kíván alaposabban megismerkedni, az részt vehet katasztrófakockázati helyszínek bejárásában, polgári védelmi gyakorlatok elõkészítésében és végrehajtásában, ifjúsági versenyek elõkészítésében és lebonyolításában, vagy éppen a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében, vagy a lakosságfelkészítésben. Az iparbiztonság iránt érdeklõdõ diák a veszélyes áruszállítást nyomon követõ rendszerek karbantartásában és alkalmazásában, illetve veszélyes üzemek bejárásán vehet részt, de tevékeny szerepet kaphat a katasztrófavédelmi mûveleti labor jármûveinek napi karbantartásában, üzemszerû mûködtetésében is.

Azok a középiskolások, akik a közösségi szolgálat egészét, tehát mind az ötven órát a katasztrófavédelemnél kívánják teljesíteni, mindhárom szakterület munkájába betekintést nyernek.

Jelentkezés rendje:

A küldõ középiskola kijelölt felelõs pedagógusa elõzetesen egyezteti tanulóinak részvételét a kijelölt mentorral.
A közösségi szolgálat teljesítésének kijelölt napjai: minden hónap utolsó öt munkanapja.
Figyelem, a közösségi szolgálat megkezdése elõtt 3 munkanappal egyezteti szükséges a kijelölt kapcsolattartó személlyel.

Fogadó intézmények neve, pontos címe, továbbá a kapcsolattartó személyek neve és elérhetõségei:

Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím: 8400 Ajka, Liliom u. 10/b.
Kapcsolattartó: Jáger Zoltán tû. õrnagy
Tel.: 88/590-626

Ajkai Hivatásos Tûzoltóparancsnokság

Cím: 8400 Ajka, Liliom u. 10/b.
Kapcsolattartó: Bárány Gábor tû. százados
Tel.: 88/590-629

Badacsonytomaj Hivatásos Tûzoltóparancsnokság

Cím: 8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 62.
Kapcsolattartó: Molnár Péter tû. százados
Tel.: 88/590-626

A közösségi szolgálatteljesítés programja:

– A program minden hónap utolsó 5 munkanapján, a kapcsolattartó mentorral elõzetesen egyeztetve hajtható végre
– Egy óra 60 perc, egy alkalom legalább 1, legfeljebb 3 óra
– A programot jelentõ 50 órát a középiskola elsõ 3 tanévében – akár a tanítási szünetekben is! –, egyenletesen elosztva célszerû teljesíteni
– Egy idõpontban maximum 5 tanuló vehet részt a programban
– Felkészítõ és záró órák az iskolában kerülnek megtartásra – ez az iskolában kijelölt pedagógus felelõssége
– A közösségi szolgálatteljesítést jelenléti íven kell vezetni
– Az órák 80% alatti látogatása esetén az igazolás nem kerül kiadásra

A hozzászólások le vannak tiltva.