Föld forgalmi ügyek

Ügyintéző

Incze Ilona
Szociális és Igazgatási Iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
IV. emelet 413. iroda
Tel.: (88) 521-144
e-mail: incze.ilona@hivatal.ajka.hu


Mező- és erdőgazdasági földek adás-vétele és haszonbérbeadása:

A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának átruházása tárgyában készült, egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződést a tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője részére a szerződés aláírásától számított 8 napon belül kell benyújtania a szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt (közzétételi kérelem). A közzétételi kérelmet postai úton vagy személyesen kell átadni, melyhez csatolni kell az adás-vételi szerződést 4 eredeti példányban, amelyek közül egy példánynak biztonsági okmányon kiállítottnak kell lennie.

A jegyző a közzétételi kérelem beérkezését követő 15 napon belül az egyik – nem biztonsági okmányon kiállított – adás-vételi szerződésen felismerhetetlenné teszi a természetes személyazonosító adatokat, és gondoskodik ennek a példánynak 60 napra történő kifüggesztéséről.

Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.

A mező- és erdőgazdasági földek haszonbérletére vonatkozó, egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződést a tulajdonosnak, mint haszonbérbeadónak a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője részére a szerződés aláírásától számított 8 napon belül kell benyújtania a szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt (közzétételi kérelem). A közzétételi kérelmet postai úton vagy személyesen kell átadni, melyhez csatolni kell az adás-vételi szerződést 3 eredeti példányban.

A jegyző a közzétételi kérelem beérkezését követő 15 napon belül az egyik – nem biztonsági okmányon kiállított – haszonbérleti szerződésen felismerhetetlenné teszi a természetes személyazonosító adatokat, és gondoskodik ennek a példánynak 15 napra történő kifüggesztéséről.

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.)
  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (Fétv.)
  • az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Kormányrendelet
  • a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Kormányrendelet

 Letölthető dokumentumok: