Hagyatéki eljárás

Ügyintéző                                                      Ügyintéző
A-I betűig                                                        J-ABC végéig

Baráthné Mészáros Ágnes                          Virt Edit
Szociális és Igazgatási Iroda                         Szociális és Igazgatási Iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 12.                        8400 Ajka, Szabadság tér 12.
IV. emelet 409. iroda                                      IV. emelet 410. iroda
Tel.: (88) 521-135                                          Tel.: (88) 521-156Általános szabályok:
A hagyatéki eljárás mindig hivatalból indul értesítésre, kivéve a póthagyatéki eljárást, melyet az öröklésben érdekelt személy kezdeményezhet. Az eljárás illetékmentes.

Alkalmazandó jogszabályok:
A személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény, a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. Törvény, a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet