Lakossági fórum – Településképi Arculati Kézikönyvről

Ajka Város polgármestere a partnerségi egyeztetés szabályai alapján elfogadás előtti véleményezés céljából lakossági fórumot tart  2018. március 22-én, 10:00 órakor.

A lakossági fórum helye: Városháza, Kisterem (8400 ajka Szabadság tér 12.)
A lakossági fórum témája: Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a A településkép védelméről szóló rendelet megalkotása – munkaközi tájékoztató szakasz.

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre:

  1. Ajka Város közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes személy, továbbá
  2. Ajka Város Önkormányzatánál a partnerségi egyeztetésbe az előzetes tájékoztatási szakaszban már bejelentkezett jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

A partnerek 2018. március 30-ig észrevételt, véleményt írásos formában tehetnek a következő módon:

  1. postai úton, az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal címére (8400, Ajka szabadság tér 12.) küldött levélben,
  2. az Önkormányzati Hivatalban személyesen átadott levélben, vagy
  3. jegyzo@hivatal.ajka.hu e-mail címre.

A hozzászólások le vannak tiltva.